ประกาศ

สำนักงานคลัง  สำนักงานอธิการบดี  จะเปิดให้บริการบุคลากรมายื่นขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ผ่านคิวอาร์โค้ท ได้ที่สำนักงานคลัง และจะดำเนินการโอนเงินให้แก่ท่าน ตามเลขที่บัญชีธนาคารที่แนบ (กรุณาแนบสำเนาบัญชีธนาคารทุกครั้ง)

ค่ารักษาพยาบาล

ยื่นเอกสาร วันจันทร์ และวันอังคาร โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร วันศุกร์ ของสัปดาห์

หมายเหตุ  : 

  1. บุคลากรที่ประสงค์จะเข้ารับบริการ สามารถเข้าไปนัดหมายได้ที่คิวอาร์โค้ดด้านล่าง ได้วันละ 80 ท่าน โดยจะให้บริการช่วงเวลา 9.00 -12.00 น. จำนวน 40 ท่าน และเวลา 13.00 – 15.00 น. จำนวน 40 ท่าน
  2. ขอให้บุคลากรแนบสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินโอนเข้าบัญชีตามวันที่ที่กำหนด (เฉพาะ 4 ธนาคารคที่จ่ายเงินเดือน)

ค่ารักษาพยาบาล

05.04.64

https://forms.gle/2ZEAxStL3YvWeZud7

ค่ารักษาพยาบาล

19.04.64

https://forms.gle/5GgjxV2m6cQnJxU68

ค่ารักษาพยาบาล

20.04.64

https://forms.gle/uFZfuSbVRWjnb2xWA

ค่ารักษาพยาบาล

26.04.64

https://forms.gle/TJJA978TWuw6o1BY8

ค่ารักษาพยาบาล

27.04.64

https://forms.gle/MQ8nwGp81oCAdK48A

ประกาศ

สำนักงานคลัง  สำนักงานอธิการบดี  จะเปิดให้บริการบุคลากรมายื่นขอเบิกเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร ของเดือน เมษายน 2564 ภาคเรียนที่ 1/2563 และภาคเรียนที่ 2/2563   ชั้นอนุบาล – ปริญญาตรี  ผ่านคิวอาร์โค้ท ได้ที่สำนักงานคลัง และจะดำเนินการโอนเงินให้แก่ท่าน ตามเลขที่บัญชีธนาคารที่แนบ (กรุณาแนบสำเนาบัญชีธนาคารทุกครั้ง)

สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร

ยื่นเอกสาร วันพุธที่  21 เมษายน 2564

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564

หมายเหตุ  : 

  1. บุคลากรที่ประสงค์จะเข้ารับบริการ สามารถเข้าไปนัดหมายได้ที่คิวอาร์โค้ดด้านล่าง ได้วันละ 60 ท่าน โดยจะให้บริการช่วงเวลา 9.00 -12.00 น. จำนวน 30 ท่าน และเวลา 13.00 – 15.00 น. จำนวน 30 ท่าน
  2. ขอให้บุคลากรแนบสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารทุกครั้งเพื่อรับเงินโอนเข้าบัญชี ตามวันที่กำหนด  (เฉพาะ 4 ธนาคารนี้เท่านั้น)

ค่าเล่าเรียนบุตร

21/04/64

https://forms.gle/fSBW9RmjddFWKFHD8

(เฉพาะ 4 ธนาคารคที่จ่ายเงินเดือน)

ไม่เสียค่าธรรมเนียมธนาคาร

  • ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เสียค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตรา 5 บาท

  • ธ.กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  • ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธ.กสิกรไทย  จำกัด (มหาชน)