24000
คน
จำนวนนักศึกษา
1800
+
จำนวนทุน
50
+
สโม/ชมรม
100000
+
จำนวนศิษย์เก่า
ดูกิจกรรมทั้งหมด
28
ตุลาคม
Artboard 1
KMITL OPEN HOUSE 2121
8:00 am - 5:00 pm
online

สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (OSDA) ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

คู่มือนักศึกษาใหม่ 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทุนการศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวินัยนักศึกษา สหกิจศึกษา แนะแนวการศึกษาและอาชีพ