24000
คน
จำนวนนักศึกษา
100
+
จำนวนทุน
50
+
สโม/ชมรม
100000
+
จำนวนศิษย์เก่า

OSDA The Series (กองกิจ เดอะซีรีย์)

ดูกิจกรรมทั้งหมด
11
พฤศจิกายน
v5
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2563
8:00 am - 3:00 pm
หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุญนาค)

คู่มือนักศึกษาใหม่ 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทุนการศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวินัยนักศึกษา สหกิจศึกษา แนะแนวการศึกษาและอาชีพ