24000
คน
จำนวนนักศึกษา
1800
+
จำนวนทุน
50
+
สโม/ชมรม
100000
+
จำนวนศิษย์เก่า
ดูกิจกรรมทั้งหมด
03
กุมภาพันธ์
สหกิจ2566@4x
16
มีนาคม
Job fair 2566@4x
กำหนดการจัดงาน Job Fair 2023
8:00 am - 5:00 pm
หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)

ส่งแรงใจไปเชียร์นักกีฬา สจล. ในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์”

ช่องทางการร้องเรียน

คู่มือนักศึกษาใหม่ 2565

จดหมายข่าว OSDA

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทุนการศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวินัยนักศึกษา สหกิจศึกษา แนะแนวการศึกษาและอาชีพ