Back

บริษัทไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด รับสมัครงาน

บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ดำเนินธุรกิจพัฒนาระบบงาน CRM ซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนาเพื่อให้รองรับการทำงานของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ ภายได้ลิขสิทธิ์ในชื่อ ICON RAM และปัจจุบัน ICOM RAM ได้เติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นระบบงานที่ได้รับการยอมรับ และมีจำนวนผู้ใช้งานเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติม คุณเนตรนารี ขวัญทอง โทรศัพท์ 02 746 4903 / 094 482 4642

thTH
en_USEN thTH