Back

โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา รับสมัครงานและนักศึกษาฝึกงาน

โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา ได้เปิดดำเนินกิจการมากว่า 63 ปี มี 2 สาขา ซึ่งการดำเนินกิจการธุรกิจในปัจจุบันมีความจําเป็นจะต้องนำองค์ความรู้ศาสตร์และศิลป์การบริหารจัดการธุรกิจมาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน กลยุทธ์ ต่อยอดขยายกิจการทางการศึกษา โรงเรียนจึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลในตำแหน่ง

1.นักพัฒนาธุรกิจ (BD)

คุณสมบัติ วุฒิ ปริญญาตรีในสายวิชาที่เกี่ยวข้อง ไม่จำกัดเพศ และประสบการณ์ จำนวน 2 ตำแหน่ง ค่าตอบแทน 20,000-25,000 บาท ขึ้นอยู่กับการตกลง สวัสดิการอื่นๆ และ

2. นักศึกษาฝึกงาน จํานวน 1-2 คน เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เจ้าหน้าที่งานธุรการ-การเงิน / ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร / การขายร้านค้าโรงเรียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม E 093-2988897 หรือส่งประวัติการศึกษามาที่ Line: @pttschool หรือ facebook : ร่วมงานประเทืองทิพย์วิทยา

thTH
en_USEN thTH