Back
Showing 11-20 of 66 results

โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ปี 2566

เมษายน 18, 2023

กำหนดการโครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ปี 2566 การฝึกงานกับภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สำนักงานอธิการบดี

KMITL JobFair 2023

เมษายน 12, 2023

สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานองค์กรสัมพันธ์ จัดงาน KMITL JobFair 2023 วันที่ 16-17 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์(วร บุญนาค)

ประกาศผล ร.ด. 2565

เมษายน 4, 2023

ประกาศผลการสอบ นักศึกษาวิชาทหาร พระจอมเกล้าลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2565

ขอเชิญเสนอราคาประกันอุบัติเหตุนักศึกษา 2566

มีนาคม 20, 2023

งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ขอเชิญเสนอราคาเพื่อพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ร่วมส่งนักกีฬาเดินทางไปแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 48

มกราคม 20, 2023

19 มกราคม 2566 รศ. ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.ภัคพงศ์ ปวงสุข รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณีพร พัชรวรโชติ คุณทนงศักดิ์ จันทร์หมื่นไวย ร่วมกล่าวคำอวยพรนักกีฬาก่อนออกเดินทางไปร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ดอกจานบ้านเชียงเกมส์

ประชุมนักศึกษาทุน ภาคการศึกษา 2/2565

มกราคม 20, 2023

19 มกราคม 2566 งานทุนการศึกษา สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติหลังจากได้รับทุนการศึกษา และรับฟังข้อเสนอแนะและความเห็นจากนักศึกษาผู้ได้รับทุน

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มกราคม 16, 2023

4 และ 9 มกราคม 2566 สถาบัน จัดให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 และผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุญนาค)

ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มกราคม 16, 2023

24 – 25 ธันวาคม 2565 สถาบัน จัดให้มีการซ้อมใหญ่สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 และผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุญนาค)

สัมมนาผู้นำนักศึกษาสามพระจอม

มกราคม 16, 2023

21 – 23 ธันวาคม 2565 นายกองค์การนักศึกษา นายกสภานักศึกษา และนายกสโมสรนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษาสามพระจอม ที่จังหวัดนครนายก โดยมีพิธีเปิดงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

OSDA สัญจร วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

ธันวาคม 16, 2022

16 ธันวาคม 2565 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษาฯ พร้อมด้วยบุคลาการบางส่วนของสำนักงานกิจการนักศึกษา เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ โดยมีดร.ปภพ พุฒิมานรดีกุล รองคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ให้การต้อนรับ

thTH
en_USEN thTH