Back

การประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ปีการศึกษา 2566

การประกันอุบัติเหตุนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2566

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีสวัสดิการดูแลนักศึกษา โดยได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาสถาบัน ทุกคน กับ บริษัทอินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) หากนักศึกษาประสบอุบัติเหตุ เข้ารักษาในสถานพยาบาลทุกแห่ง ทั้งของรัฐและเอกชน ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญาได้ที่ https://www.indara.co.th/services/search-hospital# ในระหว่างนี้ (ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น.) นักศึกษาจะต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน และจะได้รับบัตรประกันอุบัติเหตุครบในเดือนสิงหาคมนี้ และสามารถนำเอกสารหลักฐานมาเบิกได้ที่ สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 4 ตึกอธิการบดี หรือจัดส่งทางไปรษณีย์

สอบถามExtra Details ได้ที่ คุณวรรนิภา  สุขพันธ์

โทรศัพท์ 02 3298000 ต่อ 3243   (เวลา 08.30-16.30 )

หรือ เมล์ wannipha.su@kmitl.ac.th

รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บริษัทอินทรประกันภัย จำกัด(มหาชน ปีการศึกษา 2566

en_USEN
thTH en_USEN