Back

ขอเชิญเสนอราคาประกันอุบัติเหตุนักศึกษา 2567

*เอกสารมีทั้งหมด 8 หน้า กดเลื่อนไปหน้าถัดไปที่สัญลักษณ์ลูกศรด้านล่างซ้ายของเอกสาร

ขอเชิญบริษัทประกันภัยเสนอราคาประกันภัยนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

ขอเชิญบริษัทประกันภัยเสนอราคาการประกันภัยสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
กำหนดเปิดรับซองเสนอราคา
ระหว่างวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2567
เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (ชั้น 4) อาคารสำนักงานอธิการบดี
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
รายละเอียดดังไฟล์แนบข้างล่าง

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณวรรนิภา สุขพันธ์ งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ e-mail: wannipha.su@kmitl.ac.th

*เอกสารมีทั้งหมด 8 หน้า กดเลื่อนไปหน้าถัดไปที่สัญลักษณ์ลูกศรด้านล่างซ้ายของเอกสาร

en_USEN
thTH en_USEN