Back

ธ.ก.ส. รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พัฒนาทักษะความรู้วิชาชีพและนำไปพัฒนาต่อในอนาคต เข้าร่วมฝึกงานกับ ธ.ก.ส. โดยมีสาขาวิชาที่เปิดรับให้เข้าร่วมฝึกประสบการณ์ ตามเอกสารแนบ

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ นางสาวพิมพ์ชนก ห้องสวัสดิ์ พนักงานเสริมสร้างความสามารถ บุคคล 7 ได้ที่ 02 558 6555 ต่อ 4708 หรือ 08 1584 1619

en_USEN
thTH en_USEN