บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด รับสมัครงาน

บริษัทวงศ์เอกอุตสาหกรรม จํากัด ประกอบกิจการรับพิมพ์ป้ายฉลาก ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัยด้านอาหาร ด้านความรับผิดชอบทางสังคม ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน GRS  ข้อกำหนดหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัทที่ได้รับการรับรอง เช่น FSC-COC ขณะนี้กำลังขยายกิจการ ต้องการรับสมัคร บุคลากรที่มีความสามารถ มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบสูงเข้าร่วมงาน และพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกัน ทางบริษัทฯ 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล แผนกสรรหา

โทร : 02-361-5346-52 ต่อ 1055, 065-936-3199

Line ID : @432miliz

en_USEN
thTH en_USEN