Back

ประกาศผลคัดเลือก Notebook ให้ยืมเพื่อการศึกษา รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์ยืม Notbook รอบที่ 2

นักศึกษาที่มีรายชื่อได้รับสิทธิ์ยืม notebook (รอบ 2) ตามที่ประกาศ ให้ scan QR code เข้าร่วมกลุ่ม Line เพื่อสอบถามและรับข้อมูลข่าวสารในการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไป

ประกาศรายชื่อนศ.ที่ได้รับสิทธิ์ยืมโน้ตบุ

หมายเหตุ : หน้าประกาศมีทั้งหมด 5 หน้า กดเพื่อไปหน้าถัดไปที่สัญลักษณ์ลูกศรมุมล่างซ้าย

Scan เพื่อเข้ากลุ่ม

en_USEN
thTH en_USEN