Back

ประกาศผล ร.ด. 2565

ประกาศผลการสอบ นักศึกษาวิชาทหาร พระจอมเกล้าลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2565

ชั้นปีที่ 1

*เอกสารมีทั้งหมด 4 หน้า กดเลื่อนไปหน้าถัดไปที่สัญลักษณ์ลูกศรด้านล่างซ้ายของเอกสาร

ชั้นปีที่ 2

*เอกสารมีทั้งหมด 4 หน้า กดเลื่อนไปหน้าถัดไปที่สัญลักษณ์ลูกศรด้านล่างซ้ายของเอกสาร

ชั้นปีที่ 3

*เอกสารมีทั้งหมด 5 หน้า กดเลื่อนไปหน้าถัดไปที่สัญลักษณ์ลูกศรด้านล่างซ้ายของเอกสาร

ชั้นปีที่ 4

*เอกสารมีทั้งหมด 5 หน้า กดเลื่อนไปหน้าถัดไปที่สัญลักษณ์ลูกศรด้านล่างซ้ายของเอกสาร

ชั้นปีที่ 5

*เอกสารมีทั้งหมด 3 หน้า กดเลื่อนไปหน้าถัดไปที่สัญลักษณ์ลูกศรด้านล่างซ้ายของเอกสาร

en_USEN
thTH en_USEN