Back

ประชุมนักศึกษาทุน ภาคการศึกษา 2/2565

19 มกราคม 2566

งานทุนการศึกษา สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติหลังจากได้รับทุนการศึกษา และรับฟังข้อเสนอแนะและความเห็นจากนักศึกษาผู้ได้รับทุนประเภท ก, ทุนประเภท ข, ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์, ทุนเฉลิมราชกุมารี ณ หอประชุมแคแสด

en_USEN
thTH en_USEN