Back
ปั่น เก็บ ปั่น

ปั่น เก็บ ปั่น

วันที่2 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมเก็บขยะ “ปั่นเก็บปั่น” หัวตะเข้ ด้วยจุดทำกิจกรรมหลักไม่สามารถทำกิจกรรมได้ จึงทำกิจกรรมภายในชุมชน ได้แก่ การถักถุงอวนเก็บขยะ การทำความสะอาดพื้นที่ชุมชน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้พบเห็น และผู้ร่วมกิจกรรม

en_USEN
thTH en_USEN