Back

รายชื่อนักศึกษาขออนุมัติผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปี 2563

ประกาศเลื่อนการคัดเลือกทหารประจำปี 2563

รายชื่อผ่อนผันที่ประกาศนี้ จะเป็นรายชื่อของน้องๆที่เกิด พ.ศ.2542 เท่านั้น ผู้ที่เคยผ่อนผันกับสถาบันมาแล้วจะไม่มีรายชื่อประกาศในปีนี้

หากไม่เจอชื่อตนเอง ให้แจ้งที่พี่ตุ๊ก วรรนิภา

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานกิจการนักษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ชั้น 4 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ตึกอธิการบดี)

โทรศัพท์ 02 329 8000 ต่อ3243 (เวลา 08.30-16.30 น เว้นวันหยุดราชการ)

และเบอร์มือถือ ที่ 081 364 9071

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

en_USEN
thTH en_USEN