Back

บริษัทไทยสวิชบอร์ด แอนด์ เมตัลเวอร์ค จำกัด รับนักศึกษาฝึกงาน

บริษัทไทยสวิชบอร์ด แอนด์ เมตัลเวอร์ค จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านผลิตตู้สวิชบอร์ด กำลังอยู่ในระหว่างขยายกิจการ ต้องการผู้มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ มาร่วมงานและเติบโตไปพร้อมกับเรา ทางบริษัทมีนโยบายรับนักศึกษาฝึกงานในระดับ ปวส. และปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง และเพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์และความเชื่ยวชาญในด้านวิชาชีพ ตามสาขาวิชาที่กำลังศึกษา

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

  1. สาขาเขียนแบบ 1 อัตรา
  2. สาขาช่างกล 1 อัตรา
  3. สาขาโลจิสติกส์ 1 อัตรา
  4. สาขาด้านความปลอดภัยวิชาชีพ 1 อัตรา
en_USEN
thTH en_USEN