Back

ห้องสบายใจ KMITL MIND ROOM

KMITL Mind Room บริการให้คำปรึกษา ที่สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์จัดขึ้นเพื่อบริการนักศึกษาที่ประสบภาวะเครียด วิตกกังวล ไม่สบายใจ โดยนักจิตปรึกษา

นักศึกษาที่สนใจเข้ารับการให้คำปรึกษา สามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code ให้บริการทุกวันศุกร์เวลา 13.00 น. – 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ติดต่อสอบถามพี่รัตนา งานกิจกรรมนักศึกษา สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สำนักงานอธิการบดี) โทร 091 886 4823 และ E Mail : ratana.ra@kmitl.ac.th

en_USEN
thTH en_USEN