Back

ห้องสบายใจ KMITL MIND ROOM

Mind Room คือบริการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม ที่สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์จัดขึ้นเพื่อบริการนักศึกษาที่ประสบภาวะเครียด โดยนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม สามารถลงทะเบียนไว้โดยแจ้งที่สำนักงานกิจการนักศึกษาฯ ชั้น 4 ตึกอธิการบดี

en_USEN
thTH en_USEN