Back

แจ้งกำหนดการรับสมัครทุน สจล. ปีการศึกษา 2562

นักศึกษาที่ต้องการสมัครขอรับทุนการศึกษา สจล.

สามารถเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อสมัครได้ตามกำหนดการ

โดยติดตามรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของสำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

สอบถามและสมัครได้ที่กิจการนักศึกษาคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่

en_USEN
thTH en_USEN