Back
Showing 11-20 of 52 results

บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด รับสมัครงาน

February 24, 2023
บริษัทวงศ์เอกอุตสาหกรรม จํากัด ประกอบกิจการรับพิมพ์ป้ายฉลาก ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัยด้านอาหาร ด้านความรับผิดชอบทางสังคม ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน GRS  ข้อกำหนดหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัทที่ได้รับการรับรอง เช่น FSC-COC ขณะนี้กำลังขยายกิจการ ต้องการรับสมัคร บุคลากรที่มีความสามารถ มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบสูงเข้าร่วมงาน และพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกัน ทางบริษัทฯ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล แผนกสรรหา โทร : 02-361-5346-52 ต่อ 1055, 065-936-3199 Line ID : @432miliz Poster บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างและแนะนำบริษัท

บริษัท มหานครมิทอล จำกัด รับสมัครงาน

February 24, 2023
บริษัท มหานครมิทอล จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตอลูมิเนียม ต้องการรับสมัครงานนักศึกษาจบใหม่ ระดับปริญญาตรี เพศชาย ที่สนใจร่วมงานกับบริษัทฯ ต้องการเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา เพื่อพัฒนา องค์กรและขยายกำาลังการผลิตในอนาคต บริษัท ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่สนใจสมัคร งานในสาขาวิชาดังต่อไปนี้ • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ E-mail:mmetal@metropolitanmetal.com 110 - 112 ซอยเฉลิมเขตร์ 1 ถนนเฉลิมเขตร์ 1 แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100 กรุณาติดต่อ ผู้ประสานงาน 89074E173428.THEPSI IN DISTRICT PROMPRAB, …

โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา รับสมัครงานและนักศึกษาฝึกงาน

February 24, 2023
โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา ได้เปิดดำเนินกิจการมากว่า 63 ปี มี 2 สาขา ซึ่งการดำเนินกิจการธุรกิจในปัจจุบันมีความจําเป็นจะต้องนำองค์ความรู้ศาสตร์และศิลป์การบริหารจัดการธุรกิจมาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน กลยุทธ์ ต่อยอดขยายกิจการทางการศึกษา โรงเรียนจึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลในตำแหน่ง 1.นักพัฒนาธุรกิจ (BD) คุณสมบัติ วุฒิ ปริญญาตรีในสายวิชาที่เกี่ยวข้อง ไม่จำกัดเพศ และประสบการณ์ จำนวน 2 ตำแหน่ง ค่าตอบแทน 20,000-25,000 บาท ขึ้นอยู่กับการตกลง สวัสดิการอื่นๆ และ 2. นักศึกษาฝึกงาน จํานวน 1-2 คน เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เจ้าหน้าที่งานธุรการ-การเงิน / ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร / การขายร้านค้าโรงเรียน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม E …

บริษัท บลูแอนด์ไวท์ โปรเฟสชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด รับสมัครงาน

February 13, 2023
Blue And White บริษัท บลูแอนด์ไวท์ โปรเฟสชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด มีความประสงค์ต้องการรับสมัครบุคคลากรเข้าร่วมงานจำนวนมาก เพื่อเปิดโอกาสสำหรับผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และศิษย์เก่าสถาบัน รวมถึงผู้ที่มีความสนใจ กำลังมองหา งานที่มีรายได้และอนาคตที่มั่นคง ทางบริษัทฯ กำลังเปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง ดังนี้ -พนักงานบัญชี 2 อัตรา -พนักงานธุรการ 1 อัตรา -Programmer 1 อัตรา -การตลาด 1 อัตรา -Supervisor (หัวหน้าฝ่ายจัดส่ง) 1 อัตรา -Supervisor (หัวหน้าฝ่ายจัดส่ง ประจำนิคมโรจนะ) 1 อัตรา -ผู้จัดการคลัง 1 …

บริษัท มาสเตอร์ คอนโทรล จำกัด รับสมัครงาน

February 13, 2023
บริษัท มาสเตอร์ คอนโทรล จำกัด ประกอบการด้านนำเข้าและจัดจำหน่ายระบบรักษาความปลอดภัยภายในอาคาร มีนโยบายส่งเสริมนักศึกษาจบใหม่หรือผู้มีประสบการณ์ที่ต้องการเข้าทำงานในสายงานได้ศึกษาเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะและนำไปใช้ในการทํางานที่มีคุณภาพต่อไปในอนาต ทางบริษัท ฯ เปิดรับสมัครงาน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. Sales Engineer รายละเอียดงาน - ติดต่อพูดคุยกับลูกค้า เพื่อรวบรวม requirement และ spec ของโปรเจคนั้น ๆ - ออกแบบโซลูชั่น และจัดทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า โดยสามารถเลือกโมเดลที่ถูกต้องตรงตามสเปคได้ - ซัพพอตด้าน technical โดยการนำเสนอ และ demo ระบบให้กับลูกค้าเมื่อมี request - เขียน Riser และคำนวณสเปคต่างๆ สำหรับเอกสาร …

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับสมัครงาน

January 31, 2023
บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้นำด้านการลงทุนทองคำ ดำเนินธุรกิจผู้ผลิต นำเข้า-ส่งออกทองคำรายใหญ่ระดับประเทศ กำลังขยายงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงานจำนวนหลายอัตรา เพื่อเปิดโอกาสสำหรับนิสิตที่จบการศึกษา, ศิษย์เก่าของสถาบัน รวมถึงผู้ที่มีความสนใจที่กำลังมองหางานที่มีรายได้และอนาคตที่มั่นคง ทางบริษัทฯ กำลัง เปิดรับสมัครงานในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ พนักงานฝ่ายขาย จํานวนหลายอัตรา เจ้าหน้าที่การตลาด พนักงานฝ่ายบัญชี โปรแกรมเมอร์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ สวัสดิการสำหรับพนักงาน บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล ทำงาน 5 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ สิทธิ์วันลาพักร้อนตามกฎหมายกำหนด เบี้ยขยันเดือนละ1500-. ( เมื่อผ่านการทดลองงาน) สวัสดิการเงินพิเศษ ค่าคอมมิชชั่น …

บริษัทไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด รับสมัครงาน

January 31, 2023
บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ดำเนินธุรกิจพัฒนาระบบงาน CRM ซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนาเพื่อให้รองรับการทำงานของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ ภายได้ลิขสิทธิ์ในชื่อ ICON RAM และปัจจุบัน ICOM RAM ได้เติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นระบบงานที่ได้รับการยอมรับ และมีจำนวนผู้ใช้งานเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติม คุณเนตรนารี ขวัญทอง โทรศัพท์ 02 746 4903 / 094 482 4642 iCon Framework

บริษัทบิวตี้ คอสเมต จำกัด รับสมัครงาน

January 31, 2023
บริษัทบิวตี้ คอสเมต จำกัด จังหวัดพิษณุโลก เป็นบริษัทที่รับผลิตเกี่ยวกับเสริมอาหาร เครื่องสำอาง และยาแพทย์แผนไทย มีความประสงค์ที่จะสรรหา และคัดเลือกบรรจุบุคลากรในตำแหน่งต่างๆ จำนวนหลายอัตรา เนื่องจากบริษัทได้มีการขยายกำลังการผลิต บริษัทขอประชาสัมพันธ์ให้กับศิษย์เก่า ผู้ที่กำลังจะจบการศึกษา และผู้ที่มีความสนใจที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีเข้าร่วมงานกับทางบริษัทฯ โดยสามารถเข้ามากรอกใบสมัคร และสัมภาษณ์งานได้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท ฯ เลขที่ 27/3 หมู่ที่ 7 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง E-mail: hr_bc@beautycosmet.com หรือโทร 098-694-2492 ในเวลา 09.00 – 17.00 น. ทุกวันจันทร์ - เสาร์ ตำแหน่งที่ต้องการ มีดังนี้ …

บริษัทแอมเร็ซ จำกัด รับสมัครงาน

January 31, 2023
บริษัทแอมเร็ซ  จำกัด amrez co.,Ltd ต้องการบุคลากรจำนวนมากมาร่วมงาน ซึ่งไม่จำกัดประสบการณ์ ขอเพียงมีความมั่นใจ และมีความพร้อมในการทำงาน บริษัทพร้อมรับนักศึกษาจบใหม่ ในตำแหน่งงานต่อไปนี้ Graphic Design Digital Marketing Conent Creator โดยมีสวัสดิการต่างๆ ดังนี้ เงินเดือนประจำ ประกันสังคม การปรับค่าแรงประจำปี ประกันสุขภาพ งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี โบนัสประจำปี สัมมนาต่างจังหวัด สนใจติดต่อฝ่ายบุคคล 080 236 3235/ E-mail:hr@amrez.co.th/ Line ID:hramrez 0496
en_USEN
thTH en_USEN