Back

ตรวจสอบรายชื่อผู้ขอใช้สิทธิ์ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร 2563

ตรวจสอบรายชื่อผู้ขอใช้สิทธิ์ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปี 2563 (รอบที่ 1)

สำหรับผู้ที่ส่งเอกสารตั้งแต่ สิงหาคม 2562 ถึง 25 ธันวาคม 2563

en_USEN
thTH en_USEN