Back

เชิญนักศึกษา สจล. ส่งผลงาน Clip Video ประกวด

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญนักศึกษาประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ โดยเลือกส่งผลงานประกวดสื่อรณรงค์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
– ประเภทที่ 1 สื่อรณรงค์ เรื่อง ความโปร่งใส
– ประเภทที่ 2 สื่อรณรงค์ เรื่อง ยาเสพติด
– ประเภทที่ 3 สื่อรณรงค์ เรื่อง การป้องกันอุบัติเหตุจราจร

รูปแบบการประกวดคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 2 นาที มี 3 ประเภท ดังนี้
1. เรื่อง ความโปร่งใส #ลูกพระจอมโปร่งใส
2. เรื่อง ยาเสพติด #ลูกพระจอมห่างไกลยาเสพติด
3. เรื่อง การป้องกันอุบัติเหตุจราจร #ลูกพระจอมมีวินัยจราจร

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
1.มีสถานภาพเป็นนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2.สามารถส่งผลงานในนามบุคคล (ประเภทบุคคล) หรือเป็นทีม (ประเภททีมๆ ละ 3 – 5 คน)

การรับสมัคร
สมัครพร้อมแนบไฟล์คลิปวิดีโอได้ที่ Link หรือ QR Code อัปโหลดผ่านระบบ Google Form
พร้อมระบุรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม
การส่งผลงาน
1.ส่งผลงานเป็น Video Clip ความยาวไม่เกิน 2 นาที ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 1920×1080 pixels ส่งไฟล์นามสกุล MP4
2.ส่ง Link ที่เผยแพร่สู่สาธารณะบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ทาง Youtube / Facebook หรือ TikTok โดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ
3.สามารถส่งผลงานเข้าประกวดแบบบุคคลหรือทีม ไม่จำกัดจำนวนชิ้นงานที่ส่ง
4.ส่งผลงานโดยแนบ Link ผลงานอัปโหลดบน Google Form

เกณฑ์การตัดสิน
1.การสื่อสารเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ 40 คะแนน
2.ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอ 30 คะแนน
3.การใช้ภาษาและการสื่อสาร ชัดเจน เข้าใจง่าย ตรงประเด็น 30 คะแนน

รายละเอียดการเข้าร่วมประกวด
-ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกทางเว็บไซต์ www.kmitl.ac.th และ Page Facebook สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง www.facebook.com/kmitlofficial
-ส่งผลงานคลิปวิดีโอ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
-ประกาศผลผู้ชนะการประกวด จำนวน 12 รางวัล ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
-ผู้ชนะการประกวดรับรางวัลในเดือนพฤษภาคม หรือ เดือนมิถุนายน (ยังไม่ได้ระบุวัน) ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รางวัลการประกวด
เงินรางวัลประกวดคลิปวิดีโอสื่อรณรงค์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
ประเภทที่ 1 : สื่อรณรงค์ เรื่อง ความโปร่งใส
ประเภทที่ 2 : สื่อรณรงค์ เรื่อง ยาเสพติด
ประเภทที่ 3 : สื่อรณรงค์ เรื่อง การป้องกันอุบัติเหตุจราจร

จำนวนรวม 12 รางวัล เป็นเงินรวม 75,000.- บาท
– รางวัลชนะเลิศ จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 10,000.- บาท พร้อมเกียรติบัตร
– รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 7,000.- บาท พร้อมเกียรติบัตร
– รองชนะเลิศอันดับสอง จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 5,000.- บาท พร้อมเกียรติบัตร
– รางวัล Popular Vote จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 3,000.- บาท พร้อมเกียรติบัตร

ระยะเวลาการประกวด
วันที่ 21 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคลิปวีดีโอ
วันที่ 22 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2565 เปิดรับผลงาน
วันที่ 21 – 30 พฤษภาคม 2565 รอบตัดสินผลงาน
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ประกาศผลการตัดสิน
วันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2565 วันรับรางวัลผลงานที่ชนะเลิศ

เงื่อนไขการประกวด
1.เนื้อหาผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีเนื้อหาตรงตามหัวข้อที่กําหนด ไม่จํากัดรูปแบบ วิธีการ และเทคนิคในการนําเสนอ
2.ขอบเขตของเนื้อหาในผลงานต้องไม่พาดพิงเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง และต้องไม่เข้าข่ายหมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคําที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม
3.ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยผ่านการนําไปเผยแพร่จากที่ใดมาก่อน และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
4.ต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 1 นาที 30 วินาที แต่ไม่เกิน 2 นาที (รวม Intro, Title และ End Credit)
5.หากมีบทพูดเป็นภาษาถิ่นหรือภาษาต่างประเทศ ต้องมีการบรรยายใต้ภาพเป็นภาษาไทย
6.ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ด้านเพลงเสียงประกอบภาพ หรือผลงานอื่นใดที่ปรากฏอยู่ในผลงานที่ส่งเข้าประกวด
7.ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวดโดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ
8.ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สามารถนำไปแก้ไข ปรับปรุง และเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต
9.ผู้เข้าประกวดจะต้องทำการโพสต์คลิปผลงานของท่านผ่าน Youtube Facebook และแอปพลิเคชั่น TikTok โดยตั้งเป็นค่าสาธารณะ ซึ่งจะนับคะแนนจากยอดไลค์และยอดแชร์บน Youtube Facebook และแอปพลิเคชั่น TikTok (POPULAR VOTE) และติดแฮชแท็กประเภทผลงานที่ส่งประกวด 3 แฮชแท็ก ได้แก่ #ลูกพระจอมโปร่งใส #ลูกพระจอมห่างไกลยาเสพติด
#ลูกพระจอมมีวินัยจราจร
10.ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

en_USEN
thTH en_USEN