10
ธันวาคม
ภาพหมู่ 2563
กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ปีการศึกษา 2563
7:00 am - 12:00 pm
หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุญนาค)

11
ธันวาคม
ภาพหมู่ 2564
กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ปีการศึกษา 2564
7:00 am - 12:00 pm
หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุญนาค)

09
พฤศจิกายน
ปกลอยกระทง
ลอยกระทง สจล. KMITL Loy krathong festival 2022
4:30 pm - 8:00 pm
อุทยานพระจอมเกล้า สจล.

17
กันยายน
แนะนำสหกิจศึกษา 2565
แนะนำสหกิจศึกษา 2565
8:00 am - 12:00 pm
Online,Facebook Live

08
กันยายน
Artboard 1 copy 2@4x
01
กันยายน
มอบไท 65
พิธีมอบไทประดับเข็ม ปีการศึกษา 2565
8:00 am - 12:00 pm
หอประชุมใหญ่คณะวิศวกรรมศาสตร์

28
สิงหาคม
Artboard 1 copy 4@4x
24
สิงหาคม
62 ปี
วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 62 ปี สจล.
6:00 am - 5:00 pm
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

01
สิงหาคม
Artboard 1@4x
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
8:00 am - 5:00 pm
Online และ หอประชุมวร

21
กรกฎาคม
คณาจารย์สหกิจ 65
อบรมคณาจารย์นิเทศสหกิจ
8:00 am - 9:00 pm
หอประชุมใหญ่คณะวิศวกรรมศาสตร์

20
พฤษภาคม
ปกปัจฉิม ปี65
17
มีนาคม
Job fair 2022
KMITL Virtual Job Fair 2022
8:00 am - 5:00 pm
Online

29
ตุลาคม
Artboard 1
KMITL OPEN HOUSE 2121
8:00 am - 5:00 pm
online

24
พฤษภาคม
Artboard 1@4x
ปัจฉิมนิเทศ Online
5:00 pm - 8:00 pm
Facebook KMITL

28
เมษายน
career
Virtual Job Fair KMITL 2021
8:00 am - 5:00 pm
Even Online

23
มีนาคม
ปก แนำนำสหกิจศึกษา
22
มีนาคม
เตรียมความพร้อมสหกิจ 64
09
มีนาคม
สหกิจออนไลน์ 64
18
พฤศจิกายน
open2
KMITL Open House 2020
9:30 am - 4:30 pm
Facebook KMITL Open House

11
พฤศจิกายน
v5
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2563
8:00 am - 3:00 pm
หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุญนาค)

19
กันยายน
8
18
กันยายน
3
ทำสัญญาผู้กู้ยืมรายใหม่ กยศ.
8:00 am - 4:00 pm
หอประชุม ศ.ประสม รังสิโรจน์

16
กันยายน
ถ่ายรูปบัตรนักศึกษาใหม่
24
สิงหาคม
60 ปี
สถาปนาสถาบัน ครบรอบ 60 ปี
8:00 am - 3:00 pm
ลานพระจอมเกล้า

24
สิงหาคม
มอบเข็มไท
พิธีมอบไทและเข็มพระมหามงกุฎ
8:00 am - 3:00 pm
ลานพระจอมเกล้า

03
สิงหาคม
ปฐมนิเทศ
22
กรกฎาคม
อบรม CPR63
โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
8:00 am - 4:00 pm
หอประชุมศาสตราจารย์ประสม รังสิโรจน์

22
มีนาคม
2
ประกวดออกแบบโปสเตอร์ขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัย
8:30 am - 5:00 pm
สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

22
มีนาคม
8
โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 2563
8:00 am - 4:00 pm
หอประชุมจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ชั้น 2

19
มีนาคม
หน้าปก
09
มีนาคม
Talk 2 v 5
OSDA Talk ep.2
10:30 am - 12:00 pm
ห้อง HM605 - 606 ชั้น 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์

21
กุมภาพันธ์
แก้2
KMITL career exploration 2020
9:00 am - 5:00 pm
หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุญนาค)

13
กุมภาพันธ์
Talk 1 Even
OSDA Talk EP1
1:30 pm - 4:00 pm
ห้องประชุมแคแสด

02
กุมภาพันธ์
ปั่นเก็บขยะ
กิจกรรมจิตอาสา ปั่นเก็บขยะ
2:00 pm - 5:00 pm
ร้านกลิ่นฝัน ตลาดเก่าหัวตะเข้

29
มกราคม
ใหม่
23
มกราคม
หน้าปก
จิตอาสาทำความสะอาดลานพระจอม
4:00 pm - 7:00 pm
ลานพระจอมเกล้า

20
มกราคม
talkล่าสุดจริงๆ
OSDA Talk #1 Financial Market For it Next Generation
1:00 pm - 3:00 pm
หอประชุมชั้น 2 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์

19
มกราคม
S__6217747
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 47
8:00 am - 5:00 pm
มหาวิทยาลัยรังสิต

17
มกราคม
กยศ event
ลงนามแบบลงทะเบียนเรียน และแบบยืนยันการกู้ยืม กยศ.
8:00 am - 4:00 pm
ห้อง Co-Working Space ชั้น 1 ตึกอธิการบดี

13
พฤศจิกายน
S__6176817
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562
8:00 am - 5:00 pm
หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์

30
ตุลาคม
ทาสีใบไม้333
29
ตุลาคม
อบรมกีฬา333
27
ตุลาคม
กลิ่นฝัน
กิจกรรมจิตอาสา ตลาดเก่าหัวตะเข้
4:00 pm - 8:00 pm
ร้านกลิ่นฝัน ตลาดเก่าหัวตะเข้

27
ตุลาคม
web_E1Vlpfd4tvbr5f
ทาสีทางม้าลาย 3 มิติ วันที่สอง
7:00 am - 5:00 pm
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1

26
ตุลาคม
web_E1Vlpfd4tvbr5f
จิตอาสาทาสีทางม้าลาย 3 มิติ วันแรก
7:00 am - 5:00 pm
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1

08
กันยายน
S__5480545
โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2562
8:00 am - 12:00 pm
หอประชุมจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์

23
สิงหาคม
S__5373972
KMITL OPEN HOUSE 2019
8:00 am - 5:00 pm
หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์

21
สิงหาคม
4237
05
สิงหาคม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่-2562
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
8:00 am - 12:00 pm
หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุญนาค)

03
สิงหาคม
first-step3019
First Step 3019
7:00 am - 9:00 pm
สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) / หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)

thTH
en_USEN thTH