การแนะนำสหกิจศึกษา 2564

เชิญ​ชวนนักศึกษา​ ทุกชั้นปี เข้าฟังแนะนํา​สหกิจ​ศึกษา​ Online วัน​อังคาร​ที่ 23 มีนาคม​ 2564 เวลา​ 10.00 น. ผ่าน Facebook​Live : KMITL Student​ Life
โดยวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่ 1.ผศ.ดร.พงษ์เสริฐ ศรีพรหม คณะอุตสาหกรรมอาหาร 2.ผศ.ดร.ศิริพันธ์ มุรธาธัญลักษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3.ผศ.ดร.วรวุฒิ มรรคเจริญ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

Start Time

9:00 am

มีนาคม 23, 2021

Finish Time

12:00 pm

มีนาคม 23, 2021

Address

Online

Event Participants

thTH
en_USEN thTH