พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-12.00 น.

  • ลงทะเบียนได้เฉพาะนักศึกษารหัส 62 เท่านั้น
  • นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนต้องผ่านการเข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
  • นักศึกษาที่ผ่านการเข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จะได้รับการบันทึกลงใน transcript กิจกรรม
  • เครื่องแต่งกายในการเข้าร่วมพิธี สวมเสื้อ First step /กางเกงวอร์ม/รองเท้าผ้าใบ

Start Time

8:00 am

สิงหาคม 5, 2019

Finish Time

12:00 pm

สิงหาคม 5, 2019

Address

หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุญนาค)

Event Participants

thTH
en_USEN thTH