พิธีอัญเชิญพระมหามงกุฎ มอบเนกไทและเข็ม 2562

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ห้อัญเชิญพระมหามงกุฎ อันเป็นพระราชลัญจกรประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ให้เป็นตราเครื่องหมายแห่งสถาบัน นับเป็นมหามงคลยิ่งสำหรับชาวสถาบันทุกคน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์รัชกาลที่ 4 ทางสถาบันจึงได้จัดพิธีอัญเชิญพระมหามงกุฎ มอบเนกไทและเข็มขึ้นในทุกๆ ปี เพื่อเป็นเกียรติเป็นศรี และเป็นโอกาสอันดีในการต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมปลูกจิตสำนึกลูกพระจอมฯ อย่างเต็มภาคภูมิ เพื่อให้มีความรัก ความสามัคคีสร้างสรรค์ พัฒนาสถาบัน ให้บรรลุวิสัยทัศน์ และมุ่งสร้างสาธารณประโยชน์ด้วยความภาคภูมิใจสืบไป ตลอดจนเป็นการสืบสานประเพณีมอบเนกไท และเข็มพระมหามงกุฎอันยิ่งใหญ่ให้อยู่คู่สถาบันไปตราบนานเท่านาน

Start Time

3:00 pm

สิงหาคม 21, 2019

Finish Time

8:00 pm

สิงหาคม 21, 2019

Address

สนามกีฬาพระจอมเกล้า

Event Participants

thTH
en_USEN thTH