Back
Showing 1-10 of 181 results

KMITL Team Meet & Talk #2

April 19, 2024

ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่า สจล. ร่วมงานประชาคมทิศทางการบริหารสถาบัน พร้อมแถลงนโยบายการทำงานในปีนี้
ในงาน KMITL Tean Meet & Talk ปี 2 วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 ณ หอประชุมใหญ่สถาบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

การประชุมสัญจรคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ นิสิต นักศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2567

April 9, 2024

การประชุมสัญจรกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2567 โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นเจ้าภาพในการประชุม ภายใต้หัวข้อ “นิสิต นักศึกษา คือ หัวใจของจิตสาธารณะ” (My Student Heart) 🧡🧑🏻‍🎓👩🏼‍🎓
🗓️วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 08.00 – 20.00 น.
📍ณ สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง KMITL Lifelong Learning Center
#KMITL #พระจอมเกล้าลาดกระบัง #FIGHT #สจล #การประชุมสัญจรประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยครั้งที่1/2567

ขอเชิญเสนอราคาประกันอุบัติเหตุนักศึกษา 2567

March 14, 2024

งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ขอเชิญบริษัทประกันภัย ยื่นซองเสนอราคาเพื่อพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2567 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประชุมหารือการจัดงาน JOB FAIR 2024

November 30, 2023

บริษัท ท็อปกัน จำกัด (TOPGUN Co., Ltd.) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดงาน Jobfair 2024 เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

en_USEN
thTH en_USEN