เอกสารที่ใช้เบิกเงินคืน 2566

กรณีประสบอุบัติเหตุ แล้วสำรองจ่าย หลัง 1 มิ.ย. 66 เวลา 16.30 น.

indara66

เอกสารใช้เบิกเงินคืน 2565

กรณีประสบอุบัติเหตุ แล้วสำรองจ่าย ก่อน 1 มิ.ย. 66 เวลา 16.30 น.

DHIPAYA From

 

หนังสือรับรองการประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาฝึกงาน 2566

กรมธรรม์อุบัติเหตุนศ. ตรี โท เอก - 66 (ใช้สำหรั

การประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2566

กรณีที่ต้องเบิกเงินคืน

นักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุ และได้สำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน ให้นำเอกสารหลักฐานมาขอเบิกคืนได้ที่สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 4 ตึกอธิการบดี หรือ ทางไปรษณีย์ (ดูที่แท็บ ช่องทางการส่งเอกสาร)

 

ตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลคู่สัญญาได้ Here.

เอกสารหลักฐานที่ใช้เบิกเงินคืน

  1. เขียนแบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอุบัติเหตุ Download แบบฟอร์มได้ที่ Click to download the form.
  2. ใบเสร็จรับเงิน ฉบับจริง พร้อมสำเนา ทุกฉบับ (พร้อมใบสรุปหน้างบค่ารักษาพยาบาล ถ้ามี) 1 ชุด
  3. Original medical certificates and copies of all the medical certificates. 1 ชุด
  4. สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ (signed and certified true copy).
  5. สำเนาสมุดบัญชีของนักศึกษาเท่านั้น จำนวน 1 ฉบับ ธนาคารใดก็ได้ (signed and certified true copy).
  6. บันทึกประจำวันของสถานีตำรวจพื้นที่เกิดเหตุ กรณีเกิดอุบัติเหตุและเป็นคดีความ พร้อมถ่ายสำเนา 1 ชุด (ถ้ามี)

Notes

  • เจ้าหน้าที่จะเบิกค่ารักษาพยาบาลทุกวันพุธ ยกเว้นติดวันหยุดราชการ จะทำการเบิกในวันถัดไป
  • นักศึกษาจะได้รับเงินประกันหลังยื่นเอกสารครบถ้วน 15 วันทำการ
  • การเบิกเงินคืนใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์

** Use only a blue pen to write and sign documents.

การส่งเอกสารเบิกค่ารักษาพยาบาลทางไปรษณีย์

ให้นักศึกษา ส่งแบบลงทะเบียน EMS เท่านั้น

คุณวรรนิภา สุขพันธ์

สำนักงานกิจการนักศึกษาฯ ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี

King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

ถนนฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

 

ช่องทางการติดต่อ

At the Office of Student Development, 4th floor, President building, at 8.30 a.m. - 16.30 p.m. Except for holidays.

รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา บริษัทอินทรประกันภัย จำกัด(มหาชน ปีการศึกษา 2566

en_USEN
thTH en_USEN