Back
Showing 1-4 of 4 results

KMITL Team Meet & Talk #2

April 19, 2024

ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่า สจล. ร่วมงานประชาคมทิศทางการบริหารสถาบัน พร้อมแถลงนโยบายการทำงานในปีนี้
ในงาน KMITL Tean Meet & Talk ปี 2 วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 ณ หอประชุมใหญ่สถาบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

การประชุมสัญจรคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ นิสิต นักศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2567

April 9, 2024

การประชุมสัญจรกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2567 โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นเจ้าภาพในการประชุม ภายใต้หัวข้อ “นิสิต นักศึกษา คือ หัวใจของจิตสาธารณะ” (My Student Heart) 🧡🧑🏻‍🎓👩🏼‍🎓
🗓️วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 08.00 – 20.00 น.
📍ณ สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง KMITL Lifelong Learning Center
#KMITL #พระจอมเกล้าลาดกระบัง #FIGHT #สจล #การประชุมสัญจรประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยครั้งที่1/2567

จดหมายข่าว OSDA

November 23, 2022
จดหมายข่าว OSDA เดือน มีนาคม 2567 จดหมายข่าวมีนาคม 67 จดหมายข่าว OSDA เดือน กุมภาพันธ์ 2567 2024 02 Newletter-1 จดหมายข่าว OSDA เดือน มกราคม 2567 จดหมายข่าว มกราคม จดหมายข่าว OSDA เดือนธันวาคม 2566 December Newsletter จดหมายข่าว OSDA เดือนพฤศจิกายน 2566 จดหมายข่าว พฤศจิกายน 2566 จดหมายข่าว OSDA เดือนตุลาคม 2566 October …
en_USEN
thTH en_USEN