ทุนการศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2564

ติดต่อสอบถาม

คุณวุฒิเดช (พี่แกะ) งานทุนการศึกษา (ทุน สจล.)

สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (OSDA) สำนักงานอธิการบดี

โทร 02 329 8000 ต่อ 3244

en_USEN
thTH en_USEN