ตัวอย่างใบสมัคร รด. ปี 1

ตัวอย่าง-ใบสมัคร-ปี-๑

Download

ตัวอย่างใบสมัคร รด. ปี 2

ตัวอย่าง-ใบสมัคร-ปี-๒

Download

ตัวอย่างใบสมัคร รด. ปี 3

ตัวอย่าง-ใบสมัคร-ปี-๓

Download

ตัวอย่างใบสมัคร รด. ปี 4

ตัวอย่าง-ใบสมัคร-ปี-๔

Download

ตัวอย่างใบสมัคร รด. ปี 5

ตัวอย่าง-ใบสมัคร-ปี-๕

Download

 • Download ใบสมัคร

ใบสมัคร รด. 1 (สำหรับผู้ที่สมัครเรียน นศท.ชั้นปีที่ 1)  (Pdf)

ใบสมัคร รด. 2 (สำหรับผู้ที่สมัครเรียน นศท.ชั้นปีที่ 2 – 5) (Pdf)

ใบรับรองแพทย์เฉพาะ นศท. ชั้นปีที่ 1

 • (กรอกใบสมัครแล้วพิมพ์ใบสมัครลงในไฟล์ หน้า/หลัง) เซฟชื่อไฟล์เป็นชื่อของ นศท. พร้อมชั้นปี (ตัวอย่าง….ลาดกระบัง ปี 3 ชาย.Pdf) แล้วส่งไฟล์มาที่ Facebook  ผกท. ลาดกระบัง    (พร้อมแจ้งว่าส่งใบสมัคร)

*ใบสมัครที่สมบูรณ์ จะต้อง Print ใบสมัครให้ด้านหน้าและด้านหลังอยู่ในแผ่นเดียวกัน

** แล้วนำมายื่นที่ ผกท. ลาดกระบัง พร้อมเอกสารแนบ

Submit a New Application Document

 • Territorial defence student No.1 application
 • A copy of the basic education transcript (ปพ.1)
 • A medical certificate
 • A copy of the certificate of reserve corps (If any).
 • 2 photos with 1-inch in a student uniform.

Submit the Document for Further Study

 • 2 photos with 1-inch in a territorial defence student uniform (old photo can be employed).
 • ใบสมัคร รด. 2
 • A copy of the identification card.
 • A new transferred territorial defence student,
 • - Use the territorial defence training certificate of the past year.
 • Have to specify that you completed territorial defence courses in the past year.
 • For current territorial defence students, can only use 1 photo.

สำหรับ นศท. เลื่อนชั้นปี (เฉพาะ นศท. สจล.)

 • รูป 1 นิ้ว 2 รูป
 • ใบสมัคร (รด. 2)

#นักศึกษากรอกใบสมัครด้วย Computer ลงบนไฟล์ Word หรือ PDF  แล้วส่งกลับมาที่ Facebook ผกท. ลาดกระบัง

en_USEN
thTH en_USEN