*นักศึกษาสามารถ Download ไฟล์ Pdf เพื่อดูรายละเอียดใบสมัครและตัวอย่างการกรอกใบสมัครที่ถูกต้อง

(ในไฟล์ Pdf สามารถกด Link ไปยังเอกสารได้)

*นักศึกษาสามารถ Download ไฟล์ Pdf เพื่อดูรายละเอียดใบสมัครและตัวอย่างการกรอกใบสมัครที่ถูกต้อง

(ในไฟล์ Pdf สามารถกด Link ไปยังเอกสารได้)

ตัวอย่างใบสมัคร รด. ปี 1

ตัวอย่าง ใบสมัคร ปี ๑

PDF

 

ตัวอย่างใบสมัคร รด. ปี 2

ตัวอย่าง ใบสมัคร ปี ๒

PDF

 

ตัวอย่างใบสมัคร รด. ปี 3

ตัวอย่าง ใบสมัคร ปี ๓

PDF

 

ตัวอย่างใบสมัคร รด. ปี 4

ตัวอย่าง ใบสมัคร ปี ๔

PDF

 

ตัวอย่างใบสมัคร รด. ปี 5

ตัวอย่าง ใบสมัคร ปี ๕

PDF

 • Download ใบสมัคร

Fill in the application form  (Pdf)

ใบสมัคร รด. 2 (นศท.ชั้นปีที่ 1 (ซ้ำชั้น)-ชั้นปีที่ 5) (Pdf)

ใบรับรองแพทย์เฉพาะ นศท. ชั้นปีที่ 1

Submit a New Application Document

 • Territorial defence student No.1 application
 • A copy of the basic education transcript (ปพ.1)
 • A medical certificate
 • A copy of the certificate of reserve corps (If any).
 • 2 photos with 1-inch in a student uniform.

Submit the Document for Further Study

 • 2 photos with 1-inch in a territorial defence student uniform (old photo can be employed).
 • ใบสมัคร รด. 2
 • A copy of the identification card.
 • A new transferred territorial defence student,
 • - Use the territorial defence training certificate of the past year.
 • Have to specify that you completed territorial defence courses in the past year.
 • For current territorial defence students, can only use 1 photo.

สำหรับ นศท. เลื่อนชั้นปี (เฉพาะ นศท. สจล.)

 • รูป 1 นิ้ว 2 รูป
 • ใบสมัคร (รด. 2)

#นักศึกษากรอกใบสมัครด้วย Computer ลงบนไฟล์ Word หรือ PDF  แล้งส่งกลับมาที่ Facebook ผกท. ลาดกระบัง

en_USEN
thTH en_USEN