เป็นชุมนุมที่ให้นักศึกษาได้ปลูกจิตสํานึกและ พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก และเยาวชน รวมถึงแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการทําความดีผ่านกิจกรรม ต่างๆ

จัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเสียงดนตรี เช่น การประกวดดนตรี การแสดงทักษะพิเศษทางด้านดนตรี ให้ความรู้ และฝึกฝนทักษะสําหรับผู้ที่สนใจในการเล่นดนตรี คอยสนับสนุน และเติมเต็มกิจกรรมต่างๆ ในคณะด้วยเสียงดนตรี

จัดกิจกรรม freshy science street soccer และ science street soccer เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์เล่นกีฬา และเพื่อหานักกีฬาไปเล่นเป็นตัวแทนคณะในครั้งต่อไป

จัดตั้งเครื่องเสียง กระจายเสียงเพื่อประชาสัมพันธ์ โดยทางชุมนุมของเราจะมีการ อบรม sound engineeringอบรม work shop อบรม light and sound อบรม DI วิทยาศาสตร์สัมพันธ์แข่งขันทักษะระบบเครื่องเสียงPA

  • เชียร์และนิเทศสัมพันธ์

เป็นสันทนาการของคณะ วิทยาศาสตร์ คอยสร้างความสนุกสนาน สร้างสีสันและความเฮฮา ให้กับคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมยังมีกิจกรรมอีกมากมายให้ร่วม สนุก อาทิ เช่น กิจกรรมก้าวแรก (First Step) เป็นต้น หรือฝึกการ เป็นพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมไปถึง เรื่องยาต่างๆ พร้อมสอนทักษะในการช่วยเหลือผู้อื่น

ชุมนุมที่ไม่ได้มีดีแค่สอน แต่ยังมีดีที่เทคนิคต่างๆที่จะพาไปพิชิตข้อสอบ และไม่ได้มีแค่วิชาการอย่างเดียว ยังมีกิจกรรมสนุกๆ อีกมากมาย ทั้งค่ายวิทย์อาสา และโครงการพี่สอนน้อง

ถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ ภายใน คณะวิทยาศาสตร์ และยังมีการสอนเทคนิคการถ่ายภาพ เพื่อ เพิ่มทักษะในการถ่ายภาพมากขึ้น

  • วิดยาสตาร์ทอัพ

เป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลที่สนใจในการทำสตาร์ทอัพ รวมไปถึงการจัดอบรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสตาร์ทอัพและทักษะของการเป็นผู้ประกอบการ เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนแนวคิด สร้างความร่วมมือในการทำธุรกิจ

  • ผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์

คอยผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆของคณะ วิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังคอยสนับสนุนการจัดกิจกรรมของคณะ วิทยาศาสตร์

en_USEN
thTH en_USEN