ติดต่อสอบถาม ร้องเรียน หรือมีข้อเสนอแนะ

E – Mail : osda@kmitl.ac.th

สามารถติดต่อผ่านทาง inbox ของ Facebook KMITL Student life

Office of Student Development and Alumni

Office of the President, 4th floor
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
No.1, Soi Chalongkrung 1, Chalongkrung Road, Ladkrabang, Bangkok, 10520

Tel.

02-329-8142 และ 02-329-8000 ต่อ 3242

Fax

02-329-8142

Contact other departments, Tel 02-329-8000 ext.

ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

02-329-8149 (ตรง) หรือ 02-329-8000 ต่อ 3249

กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา (กิจกรรม,กีฬา,วินัยนักศึกษา)

ext. 3246

Service and Student Welfare Division

สายใน ต่อ 3243

Scholarship Division

สายใน กยศ. ต่อ 3185 และ 3183 ทุนอื่นๆ 3244

กลุ่มงานองค์กรสัมพันธ์ (สหกิจ,ศิษย์เก่า,MOU,จิตอาสา)

สายใน ต่อ 3302 และ 3240

กลุ่มงานบริหารทั่วไปและยุทธศาสตร์

ext. 3242
en_USEN
thTH en_USEN