บริการให้คำปรึกษา สจล.
ให้บริการโดยนักจิตวิทยาของคลินิกเวชกรรม สจล. ให้บริการวันจันทร์และพุธ ทั้ง onsite และ online เข้ารับบริการได้ทั้งนักศึกษาและบุคลากร
เข้ารับบริการโดย จองวัน เวลาได้ทาง Microsoft Bookings
en_USEN
thTH en_USEN