บริการให้คำปรึกษา เพื่อให้ความช่วยเหลือ นักศึกษาในด้านต่างๆ

ทั้งทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก พฤติกรรม การเรียน  การศึกษาต่อ อาชีพ ฯลฯ

เพื่อเป็นแนวทางในการบรรเทาความวิตกกังวล ทำความเข้าใจตนเองและผู้อื่น

เพื่อเข้าใจและหาทางออกได้อย่างเหมาะสม

ติดต่อสอบถาม

พี่ตุน Line Id : tun669

งานกิจกรรมนักศึกษาสำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี

ติดตามวัน เวลา การให้บริการ รวมถึงจองวันและเวลาการให้บริการในแต่ละรอบได้ที่

en_USEN
thTH en_USEN