บริการให้คำปรึกษา เพื่อให้ความช่วยเหลือ นักศึกษาในด้านต่างๆ

ทั้งทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก พฤติกรรม การเรียน  การศึกษาต่อ อาชีพ ฯลฯ

เพื่อเป็นแนวทางในการบรรเทาความวิตกกังวล ทำความเข้าใจตนเองและผู้อื่น

เพื่อเข้าใจและหาทางออกได้อย่างเหมาะสม

ติดต่อสอบถาม พี่รัตนา รัตนายน

โทร 091 886 4823 (ในวันและเวลาราชการ) และ e-mail : ratana.ra@kmitl.ac.th

งานกิจกรรมนักศึกษาสำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี

ติดตามวัน เวลา การให้บริการ รวมถึงจองวันและเวลาการให้บริการในแต่ละรอบได้ที่ เพจ KMITL Student life

นอกจาก KMITL Mind Room บริการให้คำปรึกษาโดยนักจิตปรึกษาแล้ว ยังมีบริการ GROWTH MIND CENTER ศูนย์ให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาอีก 1 ช่องทาง นักศึกษาสามารถ Scan QR Code เพื่อเพิ่มเพื่อนผ่าน Line ได้เลย

thTH
en_USEN thTH