ตัวอย่างใบสมัคร รด. ปี 1

ตัวอย่าง-ใบสมัคร-ปี-๑

Download

ตัวอย่างใบสมัคร รด. ปี 2

ตัวอย่าง-ใบสมัคร-ปี-๒

Download

ตัวอย่างใบสมัคร รด. ปี 3

ตัวอย่าง-ใบสมัคร-ปี-๓

Download

ตัวอย่างใบสมัคร รด. ปี 4

ตัวอย่าง-ใบสมัคร-ปี-๔

Download

ตัวอย่างใบสมัคร รด. ปี 5

ตัวอย่าง-ใบสมัคร-ปี-๕

Download

 • Download ใบสมัคร

ใบสมัคร รด. 1 (สำหรับผู้ที่สมัครเรียน นศท.ชั้นปีที่ 1)  (Pdf)

ใบสมัคร รด. 2 (สำหรับผู้ที่สมัครเรียน นศท.ชั้นปีที่ 2 – 5) (Pdf)

ใบรับรองแพทย์เฉพาะ นศท. ชั้นปีที่ 1

 • (กรอกใบสมัครแล้วพิมพ์ใบสมัครลงในไฟล์ หน้า/หลัง) เซฟชื่อไฟล์เป็นชื่อของ นศท. พร้อมชั้นปี (ตัวอย่าง….ลาดกระบัง ปี 3 ชาย.Pdf) แล้วส่งไฟล์มาที่ Facebook  ผกท. ลาดกระบัง    (พร้อมแจ้งว่าส่งใบสมัคร)

*ใบสมัครที่สมบูรณ์ จะต้อง Print ใบสมัครให้ด้านหน้าและด้านหลังอยู่ในแผ่นเดียวกัน

** แล้วนำมายื่นที่ ผกท. ลาดกระบัง พร้อมเอกสารแนบ

เอกสารสำหรับ นศท. ชั้นปีที่ 1 (ใหม่)

 • ใบสมัคร รด.1
 • สำเนา ปพ.1
 • ใบรับรองแพทย์
 • สำเนา สด.9 ( ถ้ามี )
 • รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป

เอกสารสำหรับ  นศท. ชั้นปีที่ 1 (ซ้ำชั้น) ถึง 5  (โอนย้าย รอรับสิทธิ์)

 • รูปนักศึกษาวิชาทหาร 1 นิ้ว 2 รูป ( รูปเก่าใช้ได้ )
 • ใบสมัคร รด. 2
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • นักศึกษาวิชาทหารโอนย้ายใหม่
 • ใช้หนังสือรับรองการฝึกวิชาทหารปีที่ผ่านมา
 • ต้องระบุว่าสำเร็จวิชาทหารปีที่ผ่านมา
 • นักศึกษาปัจจุบันเลื่อนชั้นใช้รูปถ่าย 1 รูปเท่านั้น

สำหรับ นศท. เลื่อนชั้นปี (เฉพาะ นศท. สจล.)

 • รูป 1 นิ้ว 2 รูป
 • ใบสมัคร (รด. 2)

#นักศึกษากรอกใบสมัครด้วย Computer ลงบนไฟล์ Word หรือ PDF  แล้วส่งกลับมาที่ Facebook ผกท. ลาดกระบัง

thTH
en_USEN thTH