*นักศึกษาสามารถ Download ไฟล์ Pdf เพื่อดูรายละเอียดใบสมัครและตัวอย่างการกรอกใบสมัครที่ถูกต้อง

(ในไฟล์ Pdf สามารถกด Link ไปยังเอกสารได้)

*นักศึกษาสามารถ Download ไฟล์ Pdf เพื่อดูรายละเอียดใบสมัครและตัวอย่างการกรอกใบสมัครที่ถูกต้อง

(ในไฟล์ Pdf สามารถกด Link ไปยังเอกสารได้)

ตัวอย่างใบสมัคร รด. ปี 1

ตัวอย่าง ใบสมัคร ปี ๑

PDF

 

ตัวอย่างใบสมัคร รด. ปี 2

ตัวอย่าง ใบสมัคร ปี ๒

PDF

 

ตัวอย่างใบสมัคร รด. ปี 3

ตัวอย่าง ใบสมัคร ปี ๓

PDF

 

ตัวอย่างใบสมัคร รด. ปี 4

ตัวอย่าง ใบสมัคร ปี ๔

PDF

 

ตัวอย่างใบสมัคร รด. ปี 5

ตัวอย่าง ใบสมัคร ปี ๕

PDF

 • Download ใบสมัคร

ใบสมัคร รด. 1 (นศท.ชั้นปีที่ 1)  (Pdf)

ใบสมัคร รด. 2 (นศท.ชั้นปีที่ 1 (ซ้ำชั้น)-ชั้นปีที่ 5) (Pdf)

ใบรับรองแพทย์เฉพาะ นศท. ชั้นปีที่ 1

 • กรอกใบสมัครแล้วส่งไฟล์กลับมาที่ Facebook  ผกท. ลาดกระบัง    (พร้อมแจ้งว่าส่งใบสมัคร)

เอกสารสำหรับ นศท. ชั้นปีที่ 1 (ใหม่)

 • ใบสมัคร รด.1
 • สำเนา ปพ.1
 • ใบรับรองแพทย์
 • สำเนา สด.9 ( ถ้ามี )
 • รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป

เอกสารสำหรับ  นศท. ชั้นปีที่ 1 (ซ้ำชั้น) ถึง 5  (โอนย้าย รอรับสิทธิ์)

 • รูปนักศึกษาวิชาทหาร 1 นิ้ว 2 รูป ( รูปเก่าใช้ได้ )
 • ใบสมัคร รด. 2
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • นักศึกษาวิชาทหารโอนย้ายใหม่
 • ใช้หนังสือรับรองการฝึกวิชาทหารปีที่ผ่านมา
 • ต้องระบุว่าสำเร็จวิชาทหารปีที่ผ่านมา
 • นักศึกษาปัจจุบันเลื่อนชั้นใช้รูปถ่าย 1 รูปเท่านั้น

สำหรับ นศท. เลื่อนชั้นปี (เฉพาะ นศท. สจล.)

 • รูป 1 นิ้ว 2 รูป
 • ใบสมัคร (รด. 2)

#นักศึกษากรอกใบสมัครด้วย Computer ลงบนไฟล์ Word หรือ PDF  แล้งส่งกลับมาที่ Facebook ผกท. ลาดกระบัง

thTH
en_USEN thTH