สโมสรนักศึกษา เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้คณะ โดยมีหน้าที่ดูแลเรื่องกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในคณะและให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของสถาบัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

S__8560665 - TANAPATH SOTARO SAGOLGIET

คณะสถาปัตกรรม ศิลปะและการออกแบบ

smo_ar

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

88184775_3214630845230912_6354956623319924736_n - ANUT SAWATPHUM

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ตราสโมครุ - SUWAPHIT PHONGSAWAT

คณะวิทยาศาสตร์

smo_sc

คณะอุตสาหกรรมอาหาร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

Artboard 1 3 - JAKKRAPAT SUWANNO

คณะบริหารธุรกิจ

kbs

คณะศิลปศาสตร์

Riberal

คณะแพทยศาสตร์

smo_md

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรต่อเนื่อง

smo_encon2

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

smo_ami

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ

103901071_2625301184395869_3600557916099609015_n

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

smo_iaai

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

smo_imse
thTH
en_USEN thTH