ข้อมูลเชิงสถิติงานบริการ สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)

  • งานด้านวิชาทหาร
  • งานประกันอุบัติเหตุ
  • งานทุนการศึกษาจากภายนอก
  • งานทุนการศึกษากองทุน สจล.
  • งานโครงการนักศึกษา
  • งานกิจกรรมนักศึกษา
  • งานจิตอาสา
thTH
en_USEN thTH