Showing 1-10 of 49 results

บริษัท ทูพี วิศวกรรม 2019 จำกัด รับสมัครงาน

July 20, 2023
บริษัท ทูพี วิศวกรรม 2019 จำกัด ดำเนินธุรกิจออกแบบและติดตั้งงานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร สำหรับอาคาร / บ้านพักอาศัย, งาน SECURITY SYSTEM เช่น ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV System) ระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control System) ระบบสัญญาณกันขโมย (Alarm System) งานระบบไม้กั้นรถยนต์ (Gate Barrier - Carpark System) เป็นต้น   รับสมัครพนักงานตามตำแหน่งดังนี้ วิศวกรไฟฟ้าอาวุโส (Senior Electrical Engineer) - เพศชาย อายุระหว่าง …

บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน และสหกิจศึกษา

June 16, 2023
เนื่องจากขณะนี้บริษัท กำลังขยายทีมและเปิดรับพนักงานเพิ่มเป็นจำนวนมาก บริษัทจึงขอประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานสำหรับนิสิตนักศึกษาจบใหม่ และตำแหน่งงานสำหรับสหกิจศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้   ตำแหน่งที่กำลังเปิดรับสมัครงาน มีดังนี้ Software Engineer (Java Programmer) - ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ System Analyst - มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี Mobile Developer - ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ใน Platform iOS,  Android หรือ Cross Platform Software Sales - ประสบการณ์ 1-3 ปี Software Tester (QA) - ประสบการณ์ 1-3 ปี แหน่งงานที่เปิดรับสมัครสหกิจศึกษา (มีเบี้ยเลี้ยง) มีดังนี้ Software Engineer (Java Programmer) เกรดเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.60   สวัสดิการบริษัทฯ:        ประกันสังคม, ประกันกลุ่ม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ค่าเรียนภาษาอังกฤษ, ท่องเที่ยวประจำปี, เลี้ยงสังสรรค์ประจำปี …

บริษัท ดั๊กคิง จำกัด รับสมัครงาน

April 7, 2023
บริษัท ดั๊กคิง จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็ดเนื้อ และผลิตภัณฑ์จากเป็ดครบวงจร ปัจจุบันได้รับการยอมรับมาตรฐานใน โรงงานส่งออกชั้นแนวหน้า สินค้าได้รับรองมาตรฐานการผลิตที่ดี (GMP) และ ระบบการผลิตอาหารปลอดภัย (HACCP) ธุรกิจบริษัทขยายตัวต่อเนื่องและเติบโตอย่างมั่นคงบริษัทมีความยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขายฝึกหัด (Sales Trainee) DUCKKING

บริษัท ลอฟท์ ไลฟ์ (ไทยแลนด์) จำกัด รับสมัครงาน

April 7, 2023
บริษัท ลอฟท์ ไลฟ์ (ไทยแลนด์) จำกัด ประกอบธุรกิจ ออกแบบตกแต่งภายใน และรับเหมาก่อสร้าง สรรหาพนักงานในตำแหน่งวิศวกรและสถาปนิก จำนวนมาก บริษัทฯ ขอประชาสัมพันธ์ให้กับศิษย์เก่า หรือผู้ที่กำลังจะจบการศึกษา และผู้ที่มีความสนใจที่จะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมงาน กับทางบริษัทฯ โดยสามารถเข้ามากรอกใบสมัครและสัมภาษณ์งานได้ที่บริษัทฯ เลขที่ เลขที่ 89/12 ม.9 ถ.หนามแดง-บางพลี ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 สอบถามเพิ่มเติมได้ทาง E-mail : Loftlife.hr@gmail.com หรือ Line Official ตามQR code ด้านล่าง ในเวลา 09.00-17.00 …

กิฟุ เซอิ (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครงาน

April 7, 2023
บริษัท กิฟุ เซอิ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการด้านผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์ รับนักศึกษาจบใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาแม่พิมพ์,อุตสาหกรรมเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบแม่พิมพ์ เพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบริษัทฯ ในตำแหน่ง Design Engineer จำนวน 4 คน ติดต่อสอบถาม : คุณวรรณภา, คุณอำพร โทร : 038 468 101 ต่อ 101, 104 E-mail : wannapa@gifuseiki.co.th, amporn@gifuseiki.co.th

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน

March 17, 2023
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์เปิดรับสมัครตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ศิษย์เก่า หรือที่กำลังจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ติดต่อผู้ประสานงาน นางสาวกุลธิดา เพ็ชรโปร ผู้เชี่ยวชาญงานสรรหาพนักงาน เบอร์ติดต่อ: 082-224-3761 Email: kulthida.p@kasikornbank.com กสิกรไทย

บริษัท เอ็ม คอนกรีต จำกัด รับสมัครงาน

February 24, 2023
บริษัท เอ็ม คอนกรีต จำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ ซึ่งปัจจุบันมีพนักงาน ภายในองค์กรมากกว่า 700 คน และมีการขยายกิจการเพิ่มมากขึ้นทุกปี จึงมีความต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ มาร่วม พัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไป บริษัท เอ็ม คอนกรีต จำกัด มีความต้องการรับสมัครนักศึกษาที่จบหลักสูตรจากสถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น หรือบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าเป็นพนักงานประจำตามประกาศรับสมัครงานที่แนบมาด้วยนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัท เอ็มคอนกรีต จํากัด โทรศัพท์ 066-1137946 บริษัท เอ็ม คอนกรีต จํากัด 429/33 หมู่บ้านพรีเมี่ยมเพลส 9 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 (สานักงานใหญ่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร …

บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด รับสมัครงาน

February 24, 2023
บริษัทวงศ์เอกอุตสาหกรรม จํากัด ประกอบกิจการรับพิมพ์ป้ายฉลาก ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัยด้านอาหาร ด้านความรับผิดชอบทางสังคม ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน GRS  ข้อกำหนดหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัทที่ได้รับการรับรอง เช่น FSC-COC ขณะนี้กำลังขยายกิจการ ต้องการรับสมัคร บุคลากรที่มีความสามารถ มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบสูงเข้าร่วมงาน และพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกัน ทางบริษัทฯ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล แผนกสรรหา โทร : 02-361-5346-52 ต่อ 1055, 065-936-3199 Line ID : @432miliz Poster บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างและแนะนำบริษัท

บริษัท มหานครมิทอล จำกัด รับสมัครงาน

February 24, 2023
บริษัท มหานครมิทอล จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตอลูมิเนียม ต้องการรับสมัครงานนักศึกษาจบใหม่ ระดับปริญญาตรี เพศชาย ที่สนใจร่วมงานกับบริษัทฯ ต้องการเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา เพื่อพัฒนา องค์กรและขยายกำาลังการผลิตในอนาคต บริษัท ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่สนใจสมัคร งานในสาขาวิชาดังต่อไปนี้ • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ E-mail:mmetal@metropolitanmetal.com 110 - 112 ซอยเฉลิมเขตร์ 1 ถนนเฉลิมเขตร์ 1 แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100 กรุณาติดต่อ ผู้ประสานงาน 89074E173428.THEPSI IN DISTRICT PROMPRAB, …

โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา รับสมัครงานและนักศึกษาฝึกงาน

February 24, 2023
โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา ได้เปิดดำเนินกิจการมากว่า 63 ปี มี 2 สาขา ซึ่งการดำเนินกิจการธุรกิจในปัจจุบันมีความจําเป็นจะต้องนำองค์ความรู้ศาสตร์และศิลป์การบริหารจัดการธุรกิจมาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน กลยุทธ์ ต่อยอดขยายกิจการทางการศึกษา โรงเรียนจึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลในตำแหน่ง 1.นักพัฒนาธุรกิจ (BD) คุณสมบัติ วุฒิ ปริญญาตรีในสายวิชาที่เกี่ยวข้อง ไม่จำกัดเพศ และประสบการณ์ จำนวน 2 ตำแหน่ง ค่าตอบแทน 20,000-25,000 บาท ขึ้นอยู่กับการตกลง สวัสดิการอื่นๆ และ 2. นักศึกษาฝึกงาน จํานวน 1-2 คน เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เจ้าหน้าที่งานธุรการ-การเงิน / ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร / การขายร้านค้าโรงเรียน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม E …
en_USEN
thTH en_USEN