Back
Showing 1-10 of 29 results

การประชุมสัญจรคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ นิสิต นักศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2567

April 9, 2024

การประชุมสัญจรกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2567 โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นเจ้าภาพในการประชุม ภายใต้หัวข้อ “นิสิต นักศึกษา คือ หัวใจของจิตสาธารณะ” (My Student Heart) 🧡🧑🏻‍🎓👩🏼‍🎓
🗓️วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 08.00 – 20.00 น.
📍ณ สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง KMITL Lifelong Learning Center
#KMITL #พระจอมเกล้าลาดกระบัง #FIGHT #สจล #การประชุมสัญจรประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยครั้งที่1/2567

ปั่น เก็บ ปั่น

ปั่น เก็บ ปั่น

February 4, 2020
วันที่2 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมเก็บขยะ "ปั่นเก็บปั่น" หัวตะเข้ ด้วยจุดทำกิจกรรมหลักไม่สามารถทำกิจกรรมได้ จึงทำกิจกรรมภายในชุมชน ได้แก่ การถักถุงอวนเก็บขยะ การทำความสะอาดพื้นที่ชุมชน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้พบเห็น และผู้ร่วมกิจกรรม
en_USEN
thTH en_USEN