Back

KMITL JOB FAIR 2024

พบกับมหกรรมหางานสุดยิ่งใหญ่ !!
ตัวอย่าง รายชื่อบริษัท งาน KMITL JOB FAIR 2024. มาแว้วว! 🎉
ออกมาเป็นที่เรียบร้อยสำหรับ…
บริษัทไหนที่น้องสนใจ พบกันที่ …
🏫 หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)
📆 วันที่ 22 และ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00 -16.00 น.
เตรียมตัวให้พร้อม!!👇🏻
🚀 ทำเรซูเม่ครั้งเดียว ยื่นสมัครได้ทุกบริษัท : https://www.superresume.com/

สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สจล. ได้จัดกิจกรรม KMITL Job Fair 2024
ภายใต้โครงการนัดพบแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2567
ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยให้นักศึกษาที่กำลังหางาน มีโอกาสได้รับการเรียกสัมภาษณ์งานและเพิ่มโอกาสในการได้งานทำ ก่อนจบการศึกษา และทางผู้ประกอบการได้นักศึกษาเข้าทำงานได้ ตามความสนใจและความต้องการของผู้ประกอบการ เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายได้ทราบข้อมูลที่จะใช้ในการประกอบอาชีพและข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทหรือสถานประกอบการจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทโดยตรง และเพื่อฝึกทักษะทางสังคม ด้านการประสานงานกับบริษัทให้แก่นักศึกษา
ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สถาบันได้ร่วมกับบริษัท ซูเปอร์เร่ซูเม่ จำกัด (Job Topgun) ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ในรูปแบบ Onsite โดยการเชิญบริษัท/เครือข่ายศิษย์เก่า และสถานประกอบการที่ต้องการรับสมัครงาน รวมทั้งรับนักศึกษาที่จะไปปฏิบัติสหกิจศึกษาและการฝึกงานกับภาคอุตสาหกรรมมาร่วมออกบูธมากกว่า จำนวนบูธเข้าร่วม วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 152 บูธและวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 152 บูธ รวมทั้งสิ้น 304 บูธ ตำแหน่งงานที่เปิดรับทั้งหมดภายในงาน มีจำนวนกว่า 2,500 ตำแหน่ง และยังได้รับเกียรติจากกรมการจัดหางาน โดยสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 เข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วย และมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากกว่า 2,000 คนต่อวัน ทั้งนักศึกษาและบุคคลภายนอกที่สนใจ
สำหรับกิจกรรมมีทั้งก่อนวันจัดงานจริงและภายในวันงาน มีการจัด Workshop อบรมการเขียนเรซูเม่อย่างไรให้น่าใจ ทักษะด้าน Soft Skill ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ การเตรียมความพร้อมด้านบุคลิภาพ เทคนิคการสัมภาษณ์งาน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นต้น รวมถึงมีการประเมินโดยให้ผู้เข้าร่วมงานทำแบบสำรวจความพึงพอใจในการจัดงาน เพื่อรวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรค นำมาจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

en_USEN
thTH en_USEN