Back

NxGn Recruitment Agency รับนักศึกษาฝึกงาน

NxGn Recruitment Agency ในเครือ บริษัท โนว์อาร์ เลิร์นนิ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจหลักด้านการแนะแนวการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และจัดสรรทรัพยากรบุคคลให้กับหน่วยงาน บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมนักศึกษาที่ต้องการเข้ารับการฝึกงานหรืองานสหกิจศึกษา กับบริษัทฯ รวมถึงบริษัทพาร์ทเนอร์อื่นๆ ในเครือ โดยมี จุดประสงค์หลัก เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการทำงาน การฝึกปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานจริง และมีคุณสมบัติที่ดีพร้อมต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต

ทางบริษัทฯ จึงได้จัดตั้งโครงการ “Internship.co.”ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการบริการจัดหาสถานที่ฝึกงาน หรือสหกิจศึกษาให้แก่นักศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกฝึกงานในบริษัทที่ สามารถแสดงศักยภาพของตนในการฝึกงานวิชาชีพนั้นๆ ได้อย่างเหมาะสมและบริษัทพาร์ทเนอร์ในเครือเองต่างก็ได้รับ ประโยชน์ทั้งในแง่ของบุคลากรและองค์ความรู้สมัยใหม่จากนักศึกษาอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรต่อไปในอนาคต

 

บริษัทฯ จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการ และรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าฝึกงานหรือฝากประวัติในการหางาน และส่งนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงาน ประสบการณ์วิชาชีพเพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ ความสามารถที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในอนาคต

 

ภาพรวมธุรกิจของบริษัท Know are learning Ltd. บริษัท Partner จำนวน 50 บริษัทพร้อมประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับถ้าเข้ามาฝึกงานกับโครงการ Internship.co

บริษัท Know are learning จำกัด มีจำนวน 6 บริษัทและ 4 ธรุกิจ

ธุรกิจที่ 1. การทำธุรกิจเกี่ยวกับเพื่อการศึกษา มีจำนวน 3 บริษัทดังนี้

 1. โรงเรียน fishsix สอนเกี่ยวกับ คณิต วิทย์ ฟิกสิกส์ เคมี ชีวะ ภาษาอังกฤษ
 2. โรงเรียนคู่ขนาน สอบเกี่ยวกับ Soft Skill
 3. ค่าย Know are สอนเกี่ยวกับค่ายค้นหาตัวเอง

ธรุกิจที่ 2. ชื่อว่า NxGn ทำธรุกิจเกี่ยวกับ Recruitment Agency หาพนักงานและนักศึกษาฝึกงานให้กับบริษัท Know are & partner 50 บริษัท มีดังนี้

 1. บริษัท ที.เอส.เปเปอร์ทิ้ว ประเภทธุรกิจ : ผู้ผลิตแกนกระดาษเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม และหลอดกระดาษสำหรับดูดน้ำ (เป็นผู้ผลิตรายแรกในประเทศไทย)
 2. บริษัท CTT HOLDING GROUP: เป็นธุรกิจนำเข้า ส่งออก การขายส่งเครื่องสำอาง
 3. บริษัท บ่อวิน ลิฟวิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) : ธุรกิจจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ร้านขายปลีกเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน
 4. บริษัท ที.พี.เอส. การบัญชีแลกฎหมาย: สำนักงานบัญชี
 5. บริษัท The Tree Dental Clinic: เป็นคลินิกทันตกรรม
 6. บริษัท เซเว่นเดย์ สมุดตี้ จำกัด : เครื่องดื่มสุขภาพ
 7. บริษัท อินเตอร์เน็ต บิซิเนส เน็ตเวอค จำกัด (สำนักงานใหญ่): ธุรกิจประเภท การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์ การขายส่งเครื่อง ยาง
 8. บริษัท เฮลท์ฟูด จำกัด: ธุรกิจจำหน่ายปลีก-ส่งเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ การขายส่งเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
 9. บริษัทบิวต์ อะ บอกซ์ จำกัด: ธุรกิจขายปลีกและสั่งทำสินค้าบรรจุภัณฑ์ การขายส่งบรรจุภัณฑ์ชนิดใช้ในทางอุตสาหกรรม
 10. บริษัท เซิร์ฟ คลิค จำกัด: ธุรกิจจัดทำซอฟแวร์สำเร็จรูป การจัดทำซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (ยกเว้นซอฟต์แวร์เกมสำเร็จรูป)
 11. บริษัท วงษ์พาณิชย์ โพธิ์แก้ว จำกัด: ประเภทธุรกิจการทำสมุนไพร
 12. โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม
 13. บริษัท ทูซู ไทย จำกัด: ประเภทธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางพลาสติก
 14. บริษัท เค.เอ.แบรนด์ จำกัด: ประเภทธุรกิจส่งออกเครื่องสำอาง
 15. บริษัท ไอเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด: ธุรกิจประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าประเภทของเล่น ของขวัญ ของชำร่วย ของแจกลูกค้า ของตกแต่งบ้าน
 16. บริษัท เค.. แบรนด์: ร้านขายปลีกหนังสือหนังสือพิมพ์วารสารและนิตยสาร
 17. บริษัท เดอะ คิดโด โปรเจคส์: ธุรกิจร้านขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดในครัวเรือน
 18. บริษัทเอ็กซ์คลูซีฟสปอรต์: ธุรกิจประกอบกิจการค้า เครื่องออกกำลังกายและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การดำเนินงานของสถานที่
 19. บริษัทลังกา อมูเลท: ธุรกิจร้านขายปลีกสินค้าใหม่อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 20. บริษัท ฟาร่า เทรดดิ้ง จำกัด: ธุรกิจประกอบกิจการขายส่งวัสดุก่อสร้าง การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
 21. บริษัทเซตเต้ เวอร์ทู ธุรกิจประกอบกิจการร้านขายปลีกเครื่องประดับ ร้านขายปลีกเครื่องประดับ กรุงเทพมหานคร แขวงสีลม เขตบางรัก
 22. บริษัทพลีนารีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด: ธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและอุปกรณ์เสริมเพื่อสุขภาพ การขายส่งสินค้าทั่วไป
 23. บริษัทเดอะไนน์ไดมอนด์ 888 จำกัด: ธุรกิจประกอบกิจการซื้อมา ขายไป เครื่องประดับ การขายส่งเครื่องสำอาง
 24. บริษัทเอ็กซ์คลูซีฟสปอรต์: ธุรกิจประกอบกิจการค้า เครื่องออกกำลังกายและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 25. บริษัท Thai Royal Enterprise Co., Ltd: ธุรกิจประกอบกิจการค้า ซ่อม ชิ้นส่วนอากาศยานและอะไหล่อากาศยานทุกชนิดทุกประเภท
 26. บริษัทเค คอนซัลติ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด: ธุรกิจการขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม
 27. บริษัท Vansales Application Co., Ltd.: ธุรกิจจำหน่ายและบริการติดตั้งอุปกรณ์ สารสนเทศสื่อสาร อุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ กิจกรรมการบริการ
 28. บริษัท 111 เบทเทอร์ ทูเก็ตเทอร์ จำกัด: ประกอบกิจการให้บริการที่ปรึกษาด้านกาแฟ เบเกอรี่ กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ
 29. บริษัท กีรตา โซลูชั่นส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่): ธุรกิจการขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 30. บริษัท Technicalwater: ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซมบำรุงจำหน่ายเครื่องกรองน้ำและให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้อง
 31. บริษัทบาท โปรซอร์ซ: ธุรกิจร้านขายปลีกของใช้อื่นๆ ในครัวเรือน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ร้านขายปลีกของใช้อื่น
 32. บริษัทบีนบอก จํากัด: ธุรกิจกิจกรรมของบริษัทโฆษณา
 33. บริษัทนิสิตติวเตอร์ จำกัด, ธุรกิจกิจกรรมการกวดวิชาทั่วไป กรุงเทพมหานคร แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
 34. บริษัท โอวีวา คอร์ป จำกัด: ธุรกิจจำหน่ายอาหารเสริม ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์
 35. บริษัทไอเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด: ธุรกิจประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าประเภทของเล่น ของขวัญ ของชำร่วย ของแจกลูกค้า ของตกแต่งบ้าน
 36. บริษัท เก๋าฮับ จำกัด: การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 37. บริษัท บจก เอม โฮ กรุ๊ป, ธุรกิจการขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
 38. บริษัท สิรอัยย์กน จำกัด: ธุรกิจคลินิกเวชกรรมเสริมความงาม กิจกรรมคลินิกโรคเฉพาะทาง
 39. โรงเรียนสอนภาษา คิดเอเบิ้ล อินเด็กซ์ บางนา
 40. บริษัท พีอีเอส อิเล็คทริค แอนด์ เมคคานิคอล จำกัด: (โรงงานแปร โลหะ)
 41. บริษัท SIMPLEKAM COMPANY LIMITED; ผลิตเครื่องจักร
 42. บริษัท กรีนริช จำกัด: อุปกรณ์ระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
 43. บริษัท สเกด้า ออโตเมชั่น จำกัด: ธุรกิจระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์,ระบบไฟฟ้า การจัดทำซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
 44. บริษัท หจก. จิสประพัจน์: ธุรกิจประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายยาแผนไทย ยาสมุนไพร การผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์
 45. บริษัท ปรีดีรัตนะ จำกัด: ธุรกิจกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์
 46. บริษัท โทสตี้ ไอเดียส์ จำกัด: ธุรกิจประกอบกิจการค้า อาหาร เครื่องดื่ม ทุกประเภท การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
 47. บริษัท เค คอนซัลติ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด: ธุรกิจการขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม
 48. บริษัท หจก ถูกใจ เทค: ธุรกิจกิจกรรมการบริหารจัดการและประมวลผลข้อมูล
 49. บริษัท ดิจิทัลทรานฟอ : การตลาดและผลิตสื่อโฆษณา
 50. บริษัทเพจ TDD DECCO: ประเภทธุรกิจ ตกแต่งภายใน ผ้าม่าน วอลล์เปเปอร์

ธุรกิจที่ 3: การทำธุรกิจเกี่ยวกับ Content Marketing Agency ชื่อว่า CCN หรือ เชี่ยวชาญแนว

ธุรกิจที่ 4: การทำธรุกิจเกี่ยวกับเพจท่องเที่ยวในต่างประเทศ ชื่อว่า Pro Go Go

 

ตำแหน่งที่บริษัท Know are learning Ltd. & บริษัท Partner เปิดรับสมัครทั้งหมด

ตำแหน่ง ทรัพยากรณ์มนุษย์หรือบุคคล

 • ทําประกาศรับสมัครพนักงาน
 • ช่วยคัดเลือกประวัติ และ นัดสัมภาษณ์งาน
 • ดูแล รวมรวมเอกสารต่างๆ ของพนักงาน
 • จัดทำเอกสารของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • ดูแลความเรียบร้อยพนักงาน และกิจกรรมภายใน
 • จัดอบรมพนักงาน
 • ช่วยจัดทำสรุปรายงานประเมินงาน
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง การตลาด

 • วางแผนและบริการสื่อ Social Media
 • ประสานงาน Co-Campaign กับหน่วยงานภายนอก (Partner) และหน่วยงานภายใน
 • ออกแบบสื่อ PR, Advertising Concept // หรือประสานกับทีม Graphic Designer?
 • ค้นคว้าข้อมูลประกอบการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
 • ช่วยออกแบบงาน Event
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

ตำแหน่ง Online marketing

 • การยิง Ads FB SEO
 • ทำ Google Analytics
 • รวบรวมและเก็บข้อมูลสถิติทางการตลาด
 • วิเคราะห์ตัวเลขทางการตลาด เพื่อวางแผน
 • คิดแคมเปญการตลาดใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมการขาย
 • คิดและวางแผน วิธีการทางการตลาดใหม่ๆ
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง Digital marketing

 • วางแผนและจัดทำแคมเปญโฆษณา ใน channel ต่างๆ เน้น Facebook Google Line OA
 • เป็นหลักให้กับในเครือและลูกค้าในธุรกิจที่หลากหลาย
 • คุม ad budget และจัดทำ report วิเคราะห์ผลลัพธ์และความคุ้มค่าให้กับเจ้าของธุรกิจ
 • วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายสำหรับการทำแคมเปญโฆษณาร่วมกับทีมที่เกี่ยวข้อง
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการทำโฆษณาบนช่องทางออนไลน์

ตำแหน่ง การขาย

 • ปิดการขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด จากการตอบแชทหรือโทรจากลูกค้าที่ทักเขามาในเพจ และไลน์ OA
 • follow ลูกค้าที่ยังไม่ตัดสินใจซื้อให้ซื้อ
 • แสตนบายด์ตอบแชททางไลน์และทางเพจของ Fishsix พร้อมกับตอบคอมเม้นต์ตาม Ads
 • อัพเดทสถานะการติดตามลูกค้าแต่ละคน สรุปงานเป็นรายวันลงในตารางข้อมูลลูกค้า
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง Content Marketing

 • ใช้งานบน Social Media Platform ได้ทุกชนิด เช่น Facebook, Instagram, Twitter, LINE, Pinterest and websites
 • สามารถใช้สื่อ Online และ Offline Marketing ในการโปรโหมดสินค้าได้เข้าใจ นอกกรอบและทันสมัย
 • เขียนบทความลงสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์กร ทั้งภายในและภายนอก
 • ถ่ายสินค้าลงเพจ เพื่อโปรโมทสินค้า
 • คิดคอนเท้นให้น่าสนใจ เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย เพื่อไปสู่การปิดการขาย
 • ทำรูปภาพ หรือตัดต่อวีดีโอเบื้องต้นเพื่อประกอบคอนเท้น
 • ค้นคว้า และศึกษาคู่แข่ง เพื่อนำมาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง Video Editor (ตัดต่อวีดีโอ)

 • ดูแลรับผิดชอบงานด้าน VDO ตัดต่อคลิป ตัดต่อรายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • เสนอไอเดีย และสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างน่าสนใจ
 • ตรวจสอบคุณภาพความสมบูรณ์ของข้อมูลไฟล์
 • สามารถถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง Graphic Design

 • ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ (Offline) สื่อประชาสัมพันธ์ ที่ใช้ภายในขององค์กร
 • ออกแบบสื่อ Online ทั้งประชาสัมพันธ์ และโฆษณาสินค้า ให้เหมาะสมกับ Social media ทุกช่องทางของบริษัท
 • ถ่ายรูป Product Shot / อาจมีช่วยตัดต่อ Video ให้เหมาะสมกับทุกช่องทาง Online ของบริษัท
 • นําเสนอคอนเซป, ไอเดีย และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาในการออกแบบงานต่างๆ
 • ประสานงานกับฝ่ายการตลาด เพื่อรับบรีฟ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง Admin/ธุรการ/ประสานงาน

 • ดูแลและจัดสรรทีมเพื่อสแตนด์บายตอบแชทและประสานงานกับลูกค้าทางไลน์ Fishcare
 • ให้ข้อมูลแนะนำคอร์สเรียน เพื่อเพิ่มการตัดสินใจในการต่อคอร์สเรียนให้กับลูกค้า
 • ดูแลและประสานงานระหว่างครูและนักเรียน เพื่อให้การสอนเป็นไปอย่างราบรื่น
 • ดูแลจัดการในส่วนงาน Operation (งานหลังการขาย) เพื่อทำให้เกิดการเรียนการสอนขึ้นได้ตามที่ทีม Sales ตกลงกับลูกค้า
 • วางระบบและจัดตารางเรียนของนักเรียนทั้ง online, onsite
 • Feedback พัฒนาการทำงานของทีมครูพร้อมวางระบบเพื่อลดปัญหา ข้อร้องเรียนจากลูกค้าอันเนื่องมาจากการสอนของครู
 • ดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อเพิ่ม % ยอดขายต่อคอร์ส
 • ติดต่อประสานงานภายในทีมเพื่อให้ทีมสามารถดำเนินงานได้อย่างลุล่วง

ตำแหน่ง Business Data Analyst

 • ดูแลตาราง Dashboard ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
 • จัดทำ Flow การลงบันทึกข้อมูล และ ตาราง Excel
 • จัดทำ Data Visualization ข้อมูลต่างๆรายงานต่อหัวหน้า ทีมงาน และผู้บริหาร
 • วิเคราะห์ผลจากข้อมูลเพื่อหาสาเหตุและพัฒนาธุรกิจของทุกฝ่าย
 • รวบรวมข้อมูลผลการโฆษณาของแต่ละหน่วยงานจาก ads ที่หน่วยงานยิงไป
 • นำข้อมูลที่ได้มาโชว์ให้อ่านง่าย โดยแสดงผลผ่าน data studio หรือ BI โดยเป็นข้อมูลด้านลูกค้า และฝ่ายขาย
 • ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อนำมาใช้จัดเก็บข้อมูล
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง บัญชี การเงิน

 • จัดทำเอกสารใบสำคัญรับเงิน และใบสำคัญจ่าย
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเบิกจ่าย
 • แยกเอกสารตามหมวดหมู่
 • ช่วยทําบันทึกการรับ-จ่าย
 • ประสานงานทั่วไป ภายในบัญชีและการเงิน
 • ช่วยจัดทํารายงาน งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง การเงิน

 • เช็ค statement รับ – จ่ายประจำเดือน
 • พิมพ์และคัดแยกเอกสารตามหมวดหมู่
 • เตรียมเอกสารส่งและติดต่อธนาคาร
 • ประสานงานทั่วไป ภายในบัญชีและการเงิน
 • ช่วยจัดทํารายงาน
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง พัฒนาครู ด้าน soft skill (เหมาะกับน้องที่เรียนพัฒนาการเด็ก, ครูปฐมวัย, จิตวิทยา, สังคมสงเคราะห์

 • รับผิดชอบเรื่องการพัฒนาครูทั้งหมด โดยครูต้องผ่านการประเมินตามเกณฑ์ ในวันและเวลาที่กำหนดไว้
 • พัฒนาระบบพัฒนาครู เช่น สร้างแบบสอบถามให้เป็นรูปธรรม พัฒนาแบบสังเกตที่ละเอียดมากขึ้น
 • สัมภาษณ์ครู และจัดการหาครูแทน กรณีที่สาขานั้นๆ มีครูที่ขาด
 • ปฐมนิเทศครูใหม่
 • สอน/เทรนครูได้ นำประชุมครู
 • ปฐมนิเทศ ผปค
 • จัดทำพัฒนากิจกรรมในแผนการสอนให้เหมาะสม
 • ดูแลความพึงพอใจ ผปค ที่มีต่อคุณภาพครู และคุณภาพกิจกรรม
 • สร้างเอนเกจกับครู ทำให้ครูทุกคนยอมทำตาม และให้ความร่วมมือ สร้าง mindset ที่ดีให้ครู และทำให้ครูรู้สึกเป็นเจ้าของในงานนี้
 • ดูแลความเรียบร้อยทุกอย่างของสาขา ดูแลสื่ออุปกรณ์แต่ละสาขาให้เพียงพอต่อการใช้งาน พร้อมทั้งหาแนวทางรักษาคุณภาพสื่อและอุปกรณ์
 • ดูแลครูให้ส่งประเมินและบรรยายคลาสให้ตรงเวลา
 • ดูแลความพึงพอใจของผู้ปกครองของสาขาในภาพรวม

ตำแหน่ง Programmer/Developer/IT Support

 • Digital marketing wordpress
 • Data พัฒนาแพลตฟอร์ม Zoho creator
 • Website hard-code: ภาษา JAVA, view JS, spring-both
 • Database หลังบ้าน API
 • Networking security

ตำแหน่ง Engineer

 • ใช้โปรแกรม 2D,3D เขียนแบบ
 • ควบคุมการประกอบชิ้นงาน
 • Research สินค้า ออกแบบงานโลหะ
 • ติดตามวิศวกร แก้ไขปัญหาหน้างาน

การอธิบายประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับถ้ามาฝึกงานกับบริษัท บริษัท Know are learning Ltd. & บริษัท Partner

 • มีรูปแบบการทำงานที่หลากลาย WFH 100%/ สลับ / On-site
 • ได้รับการทำงานจริงๆ ตามที่น้องๆ คาดหวังแต่ละตำแหน่งเหมือนกับพนักงาน
 • โอกาสการจ้างงาน หลังจากฝึกจบ
 • คอร์สเรียน Future Skill free
 • คลาสเรียนออนไลน์พร้อมผู้บริหารและพนักงานเพื่อพัฒนาศักยภาพตัวเอง
 • น้องๆ สามารถเรียนรู้งานในตำแหน่งอื่นๆ ได้เพิ่มเติม
 • อุปกรณ์สำหรับทํางาน
 • เรามีบริษัท Partner 50 บริษัทให้น้องๆ เลือกที่จะฝึกงานด้วย พร้อมสวัสดิการเพิ่มเติมแต่ละบริษัทจะมอบให้น้องๆ
en_USEN
thTH en_USEN