บริษัทบิวตี้ คอสเมต จำกัด รับสมัครงาน

บริษัทบิวตี้ คอสเมต จำกัด จังหวัดพิษณุโลก เป็นบริษัทที่รับผลิตเกี่ยวกับเสริมอาหาร เครื่องสำอาง และยาแพทย์แผนไทย มีความประสงค์ที่จะสรรหา และคัดเลือกบรรจุบุคลากรในตำแหน่งต่างๆ จำนวนหลายอัตรา เนื่องจากบริษัทได้มีการขยายกำลังการผลิต

บริษัทขอประชาสัมพันธ์ให้กับศิษย์เก่า ผู้ที่กำลังจะจบการศึกษา และผู้ที่มีความสนใจที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีเข้าร่วมงานกับทางบริษัทฯ โดยสามารถเข้ามากรอกใบสมัคร และสัมภาษณ์งานได้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท ฯ เลขที่ 27/3 หมู่ที่ 7 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง E-mail: hr_bc@beautycosmet.com หรือโทร 098-694-2492 ในเวลา 09.00 – 17.00 น. ทุกวันจันทร์ – เสาร์

ตำแหน่งที่ต้องการ มีดังนี้

  • พนักงานฝ่ายวิจัยและพัฒนา
  • ฝ่ายช่างซ่อมบำรุงรักษา
  • ที่ปรึกษาฝ่ายขาย
  • ฝ่ายควบคุมคุณภาพ(QC)
  • พนักงานฝ่ายขนส่งโลจิสติกส์
  • ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  • พนักงานฝ่ายกราฟฟิค
  • ฝ่ายจัดซื้อ
  • ฝ่ายบัญชีการเงิน
  • ฝ่ายคลังสินค้า

ผู้ประสานงาน

พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โทร : 098-694-2492

E-Mail: hr_bc@beautycosmet.com

en_USEN
thTH en_USEN