บริษัท มหานครมิทอล จำกัด รับสมัครงาน

บริษัท มหานครมิทอล จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตอลูมิเนียม ต้องการรับสมัครงานนักศึกษาจบใหม่ ระดับปริญญาตรี เพศชาย ที่สนใจร่วมงานกับบริษัทฯ ต้องการเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา เพื่อพัฒนา องค์กรและขยายกำาลังการผลิตในอนาคต

บริษัท ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่สนใจสมัคร งานในสาขาวิชาดังต่อไปนี้

• สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

• สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

• สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

• สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

E-mail:mmetal@metropolitanmetal.com

110 – 112 ซอยเฉลิมเขตร์ 1 ถนนเฉลิมเขตร์ 1 แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100 กรุณาติดต่อ ผู้ประสานงาน 89074E173428.THEPSI IN DISTRICT PROMPRAB, BANGKOK 10100, THAILAND

(662) 621-6235, 223-3667, 223-0809. 223-6278, 225-6919 FAX: (662) 225-6920

Website : www.metropolitanmetal.com 

en_USEN
thTH en_USEN