บริษัท เอ็ม คอนกรีต จำกัด รับสมัครงาน

บริษัท เอ็ม คอนกรีต จำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ ซึ่งปัจจุบันมีพนักงาน ภายในองค์กรมากกว่า 700 คน และมีการขยายกิจการเพิ่มมากขึ้นทุกปี จึงมีความต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ มาร่วม พัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไป

บริษัท เอ็ม คอนกรีต จำกัด มีความต้องการรับสมัครนักศึกษาที่จบหลักสูตรจากสถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น หรือบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าเป็นพนักงานประจำตามประกาศรับสมัครงานที่แนบมาด้วยนี้

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัท เอ็มคอนกรีต จํากัด โทรศัพท์ 066-1137946

บริษัท เอ็ม คอนกรีต จํากัด 429/33 หมู่บ้านพรีเมี่ยมเพลส 9 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 (สานักงานใหญ่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร 0105559186871 Tel: 02-100-5164 Fax: 02-525-9745

en_USEN
thTH en_USEN