Back
Showing 1-6 of 6 results

ประชุมนักศึกษาทุน ภาคการศึกษา 2/2565

January 20, 2023

19 มกราคม 2566 งานทุนการศึกษา สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติหลังจากได้รับทุนการศึกษา และรับฟังข้อเสนอแนะและความเห็นจากนักศึกษาผู้ได้รับทุน

รับสมัครทุนผู้ทำคุณประโยชน์

April 2, 2021

รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา สจล. ประเภททุนผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบัน (ทุนนักกิจกรรม) ทุนละ 5,000 บาท ทางเว็บไซต์ ทุนการศึกษาออนไลน์ ได้ตั้งแต่ 1 – 18 เมษายน 2564

รางวัลพระราชทาน 2562

December 22, 2020

รับสมัครนักศึกษาทั่วไป และนักศึกษาพิการ ยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อเสนอชื่อรับรางวัลพระราชทาน รางวัลละ 30,000 บาท โดยคัดเลือกนักศึกษาจากทั่วประเทศ นักศึกษาทั่วไป 26 รางวัล นักศึกษาพิการ 5 รางวัล

เปิดรับสมัครทุนผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบัน

February 27, 2020

ทุนผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบัน ปีการศึกษา 2563 เปิดให้สมัครตั้งแต่วันที่ 9 – 18 มีนาคม 2563 นักศึกษาที่สนใจสมัคร สามารถติดต่อได้ที่คณะของนักศึกษาได้เลย

แจ้งกำหนดการรับสมัครทุน สจล. ปีการศึกษา 2562

December 11, 2019

กำหนดการรับสมัครทุน 4 ประเภท ได้แก่ 1.ทุนประเภท ก. 2.ทุนประเภท ข. 3.ทุนเรียนดี 4.ทุนผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบัน นักศึกษาที่ต้องการสมัคร สามารถสมัครได้ตามวันเวลาที่แจ้งไว้

กยศ ภาคเรียนที่ 1/2562

July 31, 2019

วันที่ 16-20 กันยายน 2562 ปฐมนิเทศ ทำสัญญากู้ยืม ผู้กู้รายใหม่ หอประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

en_USEN
thTH en_USEN