Back
Showing 1-8 of 8 results

ขยายเวลาผ่อนผันทหาร ปีการศึกษา 2565

November 16, 2022

ขยายเวลาการยื่นคำร้อง และส่งเอกสารการประกอบ ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 (รอบสุดท้าย) เตรียมเอกสารให้พร้อม และยื่นเอกสารได้ที่ สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 4 ตึกอธิการบดี ในวันและเวลาราชการ

ขยายเวลาผ่อนผันทหาร 2564

November 16, 2021

ขยายเวลาการส่งเอกสารการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (จากเดิม กำหนด 30 ตุลาคม 2564) นักศึกษาที่เกิด พศ.2543 ที่ยังไม่ได้ยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ให้อ่านรายละเอียดและรวบรวมเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง และส่งมายื่นผ่อนผันที่สถาบันฯ ก่อนวันที่ 30 ธันวาคม 2564

ผ่อนผันทหาร 2564

August 26, 2021

นักศึกษาที่เกิด พศ.2543 ที่ยังไม่ได้ยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ให้อ่านรายละเอียดและรวบรวมเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง และส่งมายื่นผ่อนผันที่สถาบันฯ ก่อนวันที่ 30 ตุลาคม 2564

ผ่อนผันเกณฑ์ทหาร ปีการศึกษา 2563

August 14, 2020

นักศึกษาที่ต้องเกณฑ์ทหารในเดือนเมษายน ปี 2564 ให้ส่งเอกสารมายื่นผ่อนผันฯ ทางไปรษณีย์ ก่อนวันที่ 20 มกราคม 2564 จ่าหน้า ว่าที่ร้อยตรีอภิชัย สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (OSDA) สำนักงานอธิการบดี

กำหนดการ การเกณฑ์ทหาร ปี2563

June 26, 2020

นักศึกษาที่ต้องเกณฑ์ทหารในปี 2563 ต้องเดินทางไปแก้ไขหมายเรียก (สด.35) ที่ภูมิลำเนาของตนเอง ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน ถึง 22 กรกฎาคม 2563

ยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร 2563

June 26, 2020

นักศึกษาชายไทยที่เกิดในปี 2542 หรือก่อนหน้านั้น แต่ยังไม่เคยผ่อนผัน และไม่ได้เรียน รด. ให้ Download คำร้องขอผ่อนผัน และเตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนถูกต้อง มายื่นที่สำนักงานกิจการนักศึกษาฯ

en_USEN
thTH en_USEN