Showing 1-10 of 11 results

บริษัทไทยสวิชบอร์ด แอนด์ เมตัลเวอร์ค จำกัด รับนักศึกษาฝึกงาน

January 31, 2023
บริษัทไทยสวิชบอร์ด แอนด์ เมตัลเวอร์ค จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านผลิตตู้สวิชบอร์ด กำลังอยู่ในระหว่างขยายกิจการ ต้องการผู้มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ มาร่วมงานและเติบโตไปพร้อมกับเรา ทางบริษัทมีนโยบายรับนักศึกษาฝึกงานในระดับ ปวส. และปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง และเพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์และความเชื่ยวชาญในด้านวิชาชีพ ตามสาขาวิชาที่กำลังศึกษา ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร สาขาเขียนแบบ 1 อัตรา สาขาช่างกล 1 อัตรา สาขาโลจิสติกส์ 1 อัตรา สาขาด้านความปลอดภัยวิชาชีพ 1 อัตรา ไทยสวิชบอร์ด

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับนักศึกษาฝึกงาน

January 31, 2023
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับนักศึกษาฝึกปฎิบัติงานในส่วนงานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการกรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มพัฒนาบุคลากร โทรศัพท์ 02 142 3546

บริษัท Smart Tank และเครือข่าย รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

June 9, 2022
กลุ่ม บริษัท Smart Tank และเครือข่าย Green Energy Network, Bangkok General Contractor ดำเนินธุรกิจนำเข้า จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมภาชนะบรรจุของเหลว/ของแข็ง , ธุรกิจบริการที่ปรึกษา ทางพลังงาน และ ธุรกิจก่อสรางทั่วไป มีความประสงค์จะรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับ ปวช.,ปวส. หรือ นักศึกษาพึ่งจบบการศึกษา สาขาเชื่อมโลหะ, สาขาก่อสร้าง, สาขากลโรงงาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยวัตถุประสงค์เพื่อฝึกประสบการณ์ชีวิต ขออนุญาตประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาฝึกงานและพนักงานประจำ *เอกสารมี 3 หน้า กดเลื่อนที่ปุ่มลูกศรด้านล่างซ้าย

บริษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จำกัด เปิดรับสมัครนักศึกษาจบใหม่

April 12, 2022
บริษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จำกัด เปิดรับสมัครนักศึกษาจบใหม่ หรือ ผู้ที่สนใจอยากมีประสบการณ์ทำงานด้วย ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ทางบริษัทยินดีจะรับพิจารณาผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “JOY School” เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับนักศึกษาที่จบใหม่ ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ และ ทำงานจริงกับธุรกิจออนไลน์ที่กำลังต้องการในตลาดแรงงานอย่างมากในตอนนี้  รายละเอียดโครงการดังนี้  - ระยะเวลาโครงการรวมทั้งสิ้น 12 เดือน โดยแบ่งเป็น ระยะ 4 เดือน และ 8 เดือน  - 4 เดือนแรก ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการฝึกอบรมทักษะในการทำงาน การบริหาร และ การปรับตัวเข้ากับรูปแบบการทำงาน ออนไลน์ และ เรียนรู้เพื่อเพิ่มความเข้าใจในแนวทางของธุรกิจ  - 8 …
en_USEN
thTH en_USEN