Back

บริษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จำกัด เปิดรับสมัครนักศึกษาจบใหม่

บริษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จำกัด เปิดรับสมัครนักศึกษาจบใหม่ หรือ ผู้ที่สนใจอยากมีประสบการณ์ทำงานด้วย ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

ทางบริษัทยินดีจะรับพิจารณาผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “JOY School” เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับนักศึกษาที่จบใหม่

ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ และ ทำงานจริงกับธุรกิจออนไลน์ที่กำลังต้องการในตลาดแรงงานอย่างมากในตอนนี้ 

รายละเอียดโครงการดังนี้ 

– ระยะเวลาโครงการรวมทั้งสิ้น 12 เดือน โดยแบ่งเป็น ระยะ 4 เดือน และ 8 เดือน 

– 4 เดือนแรก ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการฝึกอบรมทักษะในการทำงาน การบริหาร และ การปรับตัวเข้ากับรูปแบบการทำงาน ออนไลน์ และ เรียนรู้เพื่อเพิ่มความเข้าใจในแนวทางของธุรกิจ 

– 8 เดือนหลัง ผู้สมัครจะได้ลงปฏิบัติงานในหน้างานจริง ได้รับผิดชอบงานที่ตัวเองได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ผู้สมัครจะมีหัวหน้างานเป็น ในส่วนงานเป็นผู้ดูแล และ ให้คำปรึกษา ( Mentor ) ในตลอดระยะเวลา 8 เดือนด้วยเช่นกัน 

หลังจากจบโครงการผู้สมัครจะได้รับการประเมินผลงาน และ หากผลงานได้บรรลุตรงตามวัตถุประสงค์ที่โครงการตั้งไว้ ผู้สมัครจะได้รับเข้าเป็น พนักงานประจำ พร้อมทั้งได้รับการปรับค่าตอบแทน และ ผลประโยชน์ตามที่โคงการได้ตั้งไว้

*เอกสารมี 3 หน้า กดเลื่อนที่ปุ่มลูกศรด้านล่างซ้าย

en_USEN
thTH en_USEN