คณะกรรมการ​ ผู้ทรงคุณวุฒิ​จากภายนอก​ และคณะกรรมการจากส่วนงานวิชาการ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ

28มี.ค.๒๕๖๖​ เวลา​ 09.00 น.
ณ​ ห้องประชุมแคแสด​ สจล.
🌺รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์​ จางว​นิช​เลิศ​ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ​ ปฎิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุม​คณะกรรมการสภาวิชาการ​ ครั้งที่​ ๓​/๒๕๖๖ พร้อมด้วย
👉คณะกรรมการ​ ผู้ทรงคุณวุฒิ​จากภายนอก​ และคณะกรรมการจากส่วนงานวิชาการ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ