วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ปีการศึกษา 2566 ( หลักสูตรนานาชาติ ) 😊
รายละเอียดกดลิงค์👇
หลักสูตรปริญญาโท https://shorturl.asia/n4TOA
หลักสูตรปริญญาเอก : https://www.shorturl.asia/phaKj